Krok po kroku do… rozliczenia deklaracji PIT-36

Podstawowym rodzajem druku PIT, który zwykle dotyczy zatrudnionego jest PIT-37. Jednak w przypadku przedsiębiorców podatek dochodowy od osób fizycznych przybiera nieco innego kształtu. Warto zatem dowiedzieć się, jak wypełnić deklarację PIT-36.

Kto rozlicza PIT-36?

Do wypełnienia e-deklaracji lub standardowego pisma PIT-36 zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z fiskusem na bazie dwóch stawek podatkowych 18% oraz 32% od nadwyżki przy dochodach przekraczających 85 528 złotych rocznie. Ostatecznym terminem, w którym następuje złożenie deklaracji jest 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.

Dodatkowe warunki

Jeśli nie wiecie, czy dochody z pita trzydziestego szóstego wliczają się w rozliczenie PIT, to warto wiedzieć, że przedsiębiorcy za pomocą tej deklaracji rozliczą także inne dochody, np. z etatu. Mogą także rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samodzielnie wychowująca dziecko.

Krok pierwszy – dane i rubryka A

W tym kroku należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej, rok, którego dotyczy zeznanie oraz sposób rozliczania (np. z małżonką/małżonkiem itp.). Następnie, w rubryce A, wpisuje się miejsce oraz cel składania rozliczenia PIT. W tym wypadku musi to być właściwy Urząd Skarbowy oraz zeznanie pierwsze lub korekta.

Krok drugi – rubryka B i C

Część B zawiera dane identyfikacyjne. Trzeba zatem wskazać dokładny adres, imię, nazwisko oraz, jeśli rozliczenie PIT przez internet czy stacjonarnie jest dokonywane z małżonkiem, także jego dane. Z kolei rubryka C wymaga podania informacji dodatkowych, a więc zakreślenia właściwych kwadratów z informacjami.

Krok trzeci – rubryka D

W rubryce D mamy do czynienia z dochodami. Wpisujemy je dokładnie tak, jak widnieją na pitach od pracodawcy – w przypadku etatu. W pozostałych należy wyliczyć je z działalności. To samo dotyczy małżonka/małżonki oraz dochodów (ewentualnych) dzieci.

Krok czwarty – rubryki E, F, G

W kolejnych rubrykach mamy do czynienia z informacjami wpływającymi na wysokość podatku. W tym aspekcie mówimy o odliczeniach od dochodu, odliczeniach dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenie społeczne czy kwotach zwiększających lub zmniejszających podstawę opodatkowania.

Krok piąty – rubryka H

W kolejnej części obliczamy, zgodnie z zawartą tam wskazówką, kwotę podatku. Następne rubryki będą odnosiły się do tego punktu. Kolejne części dotyczą odliczeń i zmian odsetek oraz innych danych dotyczących każdego indywidualnie. Bardzo często płatnicy nie wpisują w nich nic. Jeśli masz co do nich wątpliwości, skontaktuj się z doradcą.

Krok szósty – OPP

W kolejnym punkcie można wskazać, na jaką organizację podatnik decyduje się przekazać 1% swojego podatku. Wskazuje się dokładną nazwę i jej dane szczegółowe, by rozpoznanie nie było utrudnione.

Krok siódmy – podpis, załączniki, wysyłka

Następnie należy PIT-36 podpisać i zaznaczyć, jakie załączniki – o ile jakiekolwiek – decyduje się podatnik dołączyć do zeznania. Dostarczenie go do właściwego Urzędu Skarbowego może nastąpić pocztą lub osobiście. Można także skorzystać z programu PIT online, w którym wypełnianie deklaracji jest dużo prostsze.