Krok po kroku do… wypełnienia deklaracji PIT-19a

Zeznanie podatkowe PIT-19a jest zeznaniem dotyczącym osób duchownych, które mają obowiązek rozliczania się z fiskusem na zasadzie ryczałtu, a co za tym idzie za pomocą tej deklaracji wykazują wysokość składek, jaką w ciągu roku przeznaczyli na ubezpieczenie zdrowotne. Jak i do kiedy wypełnić druk PIT-19a?

Kto i kiedy?

Deklaracja PIT-19a jest przeznaczona dla osób duchownych, ale określenie, kim jest osoba duchowna, nie jest proste. Dlatego większość księży może korzystać z podatku w ryczałcie, a więc jest zwolnionych z normalnego rozliczania PIT. Pozostaje jednak właśnie PIT-19a, który należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku, którego zeznanie to dotyczy.

Z kolei osoby, które powinny złożyć tego rodzaju deklarację lub e-deklarację to przede wszystkim osoby duchowne. Muszą one zapłacić podatek w formie ryczałtu w rozliczeniu kwartalnym. Jednak, jak mówi ustawa, „wartość osiągniętego przychodu osoby duchowne mają prawo pomniejszyć o 7,75% wymiaru podstawy składek zdrowotnych zapłaconych w kwartale, za jaki opłacany jest ryczałt, o ile nie została ona odliczona od podatku dochodowego”.[1]

Krok pierwszy – NIP

Co ciekawe, deklaracja PIT-19a nie posiada numeru PESEL do identyfikacji osób, a to dlatego, że każda osoba duchowna posiadać musi swój Numer Identyfikacji Podatkowej. W pierwszym kroku należy zatem wpisać go w odpowiednią rubrykę, by zidentyfikować osobę składającą rozliczenie.

Krok drugi – miejsce i cel

W drugim kroku, a jesteśmy w rubryce A, należy podać miejsce, w które składamy deklarację oraz cel tegoż składania. W przypadku celu chodzi przede wszystkim o wskazanie, czy jest to wniosek podstawowy, składany po raz pierwszy, czy też może wniosek wtórny, tzw. korekta. Miejscem jest właściwy Urząd Skarbowy ze względu na miejsce zamieszkania osoby duchownej.

Krok trzeci – dane

W kolejnych dwóch rubrykach – części B oraz C – należy wskazać najpierw dane identyfikacyjne podatnika, a więc:

  • Nazwisko,
  • Imię,
  • Datę urodzenia.

A następnie wypełnić pole dotyczące adresu miejsca wykonywania czynności duszpasterskich. Tutaj należy wpisać dokładny adres, z krajem, ulicą i kodem pocztowym na czele.

Krok czwarty – kwoty składek

W kolejnej, ważnej rubryce D należy wskazać kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne – te zapłacone i te odliczone od ryczałtu. Zapłacona i odliczona kwota składki powinna być wykazana z dokładnością do kwartału, a następnie zsumowana.

Krok piąty – popis i wysyłka

Całość formularza PIT-19a została już wypełniona. Następnie osoba duchowna potwierdza dane swoim podpisem, aktualną datą oraz dostarcza deklarację w formie dowolnej do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania i wykonywania czynności duszpasterskich. Musi jednak pamiętać, by nie robić tego do końca kwietnia, jak dzieje się to przy normalnych rozliczeniach PIT, ale do końca stycznia, tj. do 31 dnia tego miesiąca.

[1] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pit-19a-kiedy-nalezy-zlozyc, dostęp: 04.07.2019r.