Krok po kroku do… wypełnienia formularza SD-Z2

W polskim prawie podatkowym darowizna, która przekracza odpowiedni poziom wartości musi zostać ujęta w rozliczeniu PIT, a przede wszystkim podatek musi zostać od niej zapłacony. Dlatego warto znać zastosowanie i rodzaj formularza, który powinien wówczas wzbogacić nasze pity. Oto jak wypełnić formularz SD-Z2.

Grupy i zwolnienie z podatku od darowizn

Zanim jednak do samego formularza, warto byłoby zastanowić się, kiedy darowizna wymaga opłaty podatku i w jakiej wartości. Regulują to przepisy.

I grupa – małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie,

II grupa – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,

III grupa – pozostałe osoby.[1]

Co ważne, warto wymienić także wartości pieniężne, które decydują czy spadek lub darowizna musi zostać opodatkowana. W grupie I kwota, poniżej której nie ma obowiązku opłacania podatku wynosi 9637 złotych. W grupie II to 7276 złotych, a w grupie III 4902 złote.

Krok pierwszy – miejsce i cel

Na początku, w pierwszych rubrykach należy wskazać miejsce oraz cel składania formularza SD-Z2. Punkt numer 6 wskazuje, który urząd skarbowy ma rozpatrzyć sprawę, a więc, w którym składa się dane informacje. Punkt 7 wskazuje, czy formularz jest składany po raz pierwszy czy jest to jego korekta.

Krok drugi – dane i adresy

W następnych dwóch częściach należy wprowadzić tak jak w rozliczeniu PIT dane osoby podatnika, czyli własne. Składają się na nie nazwisko, imię oraz dokładny adres. Z kolei w kolejnych punktach trzeba wykonać te same czynności, ale dla darczyńcy. Pozwala to ustalić grupę podatkową w przypadku darowizny.

Krok trzeci – określenie tytułu własności

W tym przypadku trzeba jasno wskazać, z jakiego tytułu nabyło się daną rzecz. Chodzi o zaznaczenie właściwego kwadratu, gdy przedmiot formularza jest darowizną, zapisem zwykłym czy dziedziczeniem itp. Służy to określeniu rodzaju obowiązku podatkowego.

Krok czwarty – rodzaj praw i dane dotyczące nabytych rzeczy

W kolejnym kroku, nieco odmiennie od wypełniania e-deklaracji, trzeba wskazać dokument, który potwierdza nabycie praw do danej rzeczy. Określenie to jest łatwiejsze poprzez zapoznanie się z możliwościami i zaznaczenie danego kwadratu. Następnie trzeba określić charakterystykę danej rzeczy. Chodzi np. o dookreślenie samochodu, nieruchomości działki budowlanej etc.

Krok piąty – stopień pokrewieństwa, środki pieniężne oraz podpis

W następnym kroku trzeba określić stopień pokrewieństwa z osobą, od której otrzymaliśmy spadek czy darowiznę oraz wskazać – o ile przedmiotem są środki pieniężne – sposób ich przekazania. W następnej rubryce można wskazać swoje uwagi i na koniec nie wolno zapomnieć o podpisaniu się, wskazaniu dokładnej daty i dostarczeniu pisma do urzędu wraz z rozliczeniami PIT 36 czy 37 lub w innych warunkach podatkowych.

[1] Za: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-formularz-sd-z2-wzor-z-szerokim-omowieniem, dostęp: 18.06.2019r.