Krok po kroku do… wypełnienia formularza VAT-R

Dziś krótki poradnik typowo dla tzw. vatowców, czyli przedsiębiorców będących w obowiązku rozliczania się z podatku VAT. Na tapet weźmiemy dziś jedną z podstawowych form komunikacji z Urzędem Skarbowym, a więc nie podatek PIT, ale VAT. Konkretnie podpowiemy, jak wypełnić formularz VAT-R.

Czym jest podatek VAT-R?

Zgłoszenie formularza VAT-R jest celowe w stosunku do danych, które wykazują znaczenie w zakresie podatku od towarów i usług. Przedsiębiorca ma zatem możliwość w ten sposób na rejestrację jako czynny podatnik VAT, ale także jako podatnik z VAT zwolniony.

Drugim przeznaczeniem formularza VAT-R dla przedsiębiorców jest rejestrowanie dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE zarówno tzw. nievatowców, jak i czynnych użytkowników rozliczeń PIT i VAT.

Krok pierwszy – podanie danych oraz miejsca i celu składania wniosku

Jak zawsze pozycje jasne wypełniane są przez podatnika, tak samo jak przy składaniu e-deklaracji czy normalnych druków PIT. W tym wypadku jednak należy bezwzględnie zacząć od podania Numeru Identyfikacji Podatkowej. W dalszej części przechodzimy do podania miejsca składania formularza VAT-R, a więc odpowiedniego Urzędu Skarbowego, właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Poza tym w tym kroku należy wskazać, czy formularz jest składany po raz pierwszy czy też stanowi korektę już złożonego wniosku.

Krok drugi – podanie danych podatnika

W następnej rubryce, a mowa o części B, podatnik musi wskazać dane identyfikacyjne. Tutaj następuje rozgraniczenie na osobę fizyczną oraz osobę niebędącą osobą fizyczną. W zależności od charakteru, tak jak i przy korzystaniu z programu PIT przez internet, tak i tu podatnik wskazuje odpowiednie rubryki (np. nazwa pełna vs nazwisko, pierwsze imię i drugie imię).

Tak samo jest z adresem zamieszkania przy osobie niebędącej osobą fizyczną i adres siedziby, gdy osoba ta posiada taki status prawny. Może wystąpić także potrzeba wskazania danych podatnika będącego osobą zagraniczną.

Krok trzeci – wskazanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług

W tej części, tj. od C1 do C3, podatnik musi wskazać:

  • okoliczności określające obowiązek podatkowy;
  • informacje związane ze składaniem deklaracji;
  • informacje związane z wykonywaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W tym wypadku podatnik nie powinien mieć problemów z wypełnieniem rubryk od C1 do C3, gdyż są one w formie kwadratów, które właściwie należy zaznaczyć.

Krok czwarty – dopełnienie formalności

Na koniec, gdy wszystkie kwadraty zostaną zaznaczone, a wynikające z nich kwestie omówione i wskazane (np. kwestie zwolnień, dat tychże zwolnień i podstawy prawnej), należy przejść do części D. W niej, tak jak często w końcowych fragmentach rozliczeń PIT, podatnik VAT musi wskazać, czy wnioskuje o zarejestrowanie go jako podatnika VAT (koszt 170 złotych), a następnie w części E musi złożyć podpis, wskazać datę oraz dane osobowe. Tak przygotowany wniosek musi trafić do właściwego Urzędu Skarbowego.