Krok po kroku do… wypełnienia formularza ZAP-3

Po co jest formularz ZAP-3? To specjalny dokument, który pozwala na zmianę danych podatnika. Przy realizacji rozliczenia PIT osoba fizyczna musi podawać dane zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli jednak chce zmienić coś lub zaktualizować w danych, musi złożyć formularz ZAP-3. Jak to zrobić?

Pity – dlaczego składa się formularz ZAP-3?

Formularz ZAP-3 należy złożyć, gdy:

  • Zmienia się aktualny adres zamieszkania,
  • Zmieniają się dane kontaktowe, takie jak adres e-mail czy telefon,
  • Zmieniają się informacje dotyczące rachunku osobistego służącego do zwrotu podatku lub jego nadpłaty.

W tych sytuacjach wymagana jest znajomość specjalnego formularza i umiejętność jego złożenia. Jak to zrobić?

Krok pierwszy – PESEL i podstawowe dane

Aby dobrze zacząć wypełnianie formularza do rozliczenia PIT, należy podać swój numer PESEL. W części A należy wprowadzić adres miejsca, w którym składa się ZAP-3, a w części B uzupełnić aktualne dane potrzebne do wykonania rozliczeń z fiskusem. B1 oraz B2 to odpowiednio dane identyfikacyjne oraz adres i miejsce zamieszkania.

Krok drugi – dane kontaktowe

Część B to także dane kontaktowe, na które składa się między innymi telefon, adres elektroniczny (e-mail) oraz dokładne dane adresu korespondencyjnego. Adresy te mają zastosowanie w miejscach wymaganych przez system elektroniczny do rozliczenia przez Internet wykonywanego za pośrednictwem systemów Ministerstwa Finansów.

Krok trzeci – rachunek osobisty

W tej części B4 należy wskazać, jaki rachunek osobisty ma być rachunkiem obowiązującym przy wypełnianiu e-deklaracji, a co za tym idzie, na jaki rachunek należy przekazywać zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Brak wypełnienia danych sprawi, że nadpłata pojawi się w przekazie pocztowym na adres widniejący powyżej.

Krok czwarty – podpis składającego

Proste wypełnienie wniosku ZAP-3 nie może być uznane za prawidłowe bez właściwego podpisu składającego. W pozycjach 39-43 części C wpisuje się dane osoby składającej wniosek, a rubryka 44 pozostaje do własnoręcznego podpisu lub podpisu osoby, która posiada upoważnienie do reprezentowania osoby składającej wniosek.

Krok piąty – adnotacje urzędu skarbowego i dostarczenie wniosku

W części D podatnik nie wypełnia nic, gdyż jest to miejsce przeznaczone do zapełnienia przez urzędnika z urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek ZAP-3. Co ważne, po wypełnieniu dokumentu składający powinien sprawdzić wszystkie dane, a następnie dostarczyć formularz pod odpowiedni adres.

Co ważne, wypełnienie formularza ZAP-3 jest łatwe i szybkie i można go złożyć nie tylko osobiście lub za pośrednictwem poczty, ale także elektronicznie poprzez program PIT online. Istotne jest także to, że nie przewiduje się czasu granicznego na złożenie druku ZAP-3, gdyż jest to formularz dobrowolnej zmiany danych i może być skierowany do właściwego urzędu w każdym momencie.