Krok po kroku do… wypełnienia zeznania rocznego od zysków kapitałowych

Czym są zyski z kapitałów pieniężnych? To taki rodzaj dochodu, który mogą otrzymywać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. W ich skład wchodzi między innymi gra na giełdzie czy obrót papierami wartościowymi. Jasnym jest, że z tego rodzaju źródeł dochodu należy się także rozliczyć z fiskusem. Podpowiadamy, jak to zrobić i jak wypełnić formularz PIT 38.

Czym jest i kiedy składać formularz PIT 38?

Zeznanie PIT 38 jest deklaracją roczną składaną od 15 lutego do 30 kwietnia roku następnego po roku, co do którego zastosowanie znajduje dana deklaracja. Dochody z tytułu zysków kapitałowych zostały opodatkowane na stałym poziomie zryczałtowanym 19%. Są to zapisy dotyczące rozliczeń PIT ogólnych.

Kto powinien zainteresować się tą deklaracją pitów?

Jeśli w ciągu roku uzyskałeś dochód z jednego z tytułów, wymienionych poniżej, to musisz zainteresować się, jak wypełnić deklarację PIT 38.

  • Odpłatne zbycie pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka);
  • Odpłatne zbycie papierów wartościowych;
  • Odpłatne zbycie udziałów w spółkach lub w spółdzielni;
  • Odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych i im pokrewnych.

Krok pierwszy – NIP oraz PESEL

Akurat formularz o numerze 38 jest najmniej kłopotliwy i nie przysporzy Ci wielu problemów. Na początek musisz podpisać deklarację (lub e-deklarację) za pomocą swojego numeru PESEL, jeśli nie prowadziłeś działalności gospodarczej. Jeśli masz działalność gospodarczą lub ją prowadziłeś, powinieneś wpisać numer NIP. Pozycja 4 to rok podatkowy, co do którego zastosowanie mają dane.

Krok drugi – miejsce i cel

Rubryka A jest rubryką wstępna, a pozycje 5 oraz 6 mają na celu określenie miejsca składania dokumentów – będzie to urząd właściwy dla podatnika – oraz celu składania, w tym wypadku pierwszego zeznania PIT lub jego korekty.

Krok trzeci – dane i dochody

W kolejnym kroku należy dokładnie określić swoje dane, w tym imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. To rubryka B niniejszego formularza. Do wypełnienia rubryki C będzie potrzebne zeznanie PIT 8C. Na jego podstawie należy uzupełnić pozycje od 19 do 26 o poniesionych kosztach dotyczących uzyskania przychodu.

Krok czwarty – zobowiązanie podatkowe

W tym, najtrudniejszym kroku należy wyliczyć dokładne zobowiązanie podatkowe. Rubryka D w całości poświęcona jest obliczeniom. W pozycji numer 27 należy wpisać stratę z lat ubiegłych, o ile podlega odliczeniu. Pozycja 28 to podstawa do obliczenia podatku. Pod numerem 29 należy wpisać stałą stawkę podatku – 19%. Pozycja numer 30 to podatek od dochodów z ustawy, jej artykułu 30b – jest to wynik mnożenia kwoty z pozycji 28 ze stawką ustawową.

Dalej pozostała już tylko pozycja 31 – podatek zapłacony za granicą – oraz 32 należny. Jeśli jest ujemny należy wpisać 0.

Krok piąty – kwota do zapłaty

W następnej rubryce wyliczmy kwotę do zapłaty. Później należy wykonać szereg czynności związanych z praktycznym wypełnianiem deklaracji, między innymi ustalaniu organizacji pożytku publicznego, na której cele chcemy przeznaczyć 1% podatku. Po podpisaniu formularz należy dostarczyć do odpowiedniego urzędu.