Kto nie musi składać PIT-u?

Od czasu, kiedy składanie PIT-u stało się obowiązkiem dochodziło niejednokrotnie do poważnych zmian. Ostatnio ustawodawca doprowadził do zmiany sposobu rozliczania PIT-u. Od teraz fiskus rozlicza podatek PIT samodzielnie za podatników. Ci z kolei mają wgląd do rozliczeń za pośrednictwem strony internetowej. Automatycznie wypełniony PIT będzie dostępny do wglądu już 15 lutego.[1]

Kto się rozlicza PIT?

W obecnym stanie prawnym każda osoba, która za swoją pracę otrzymała dochód w określonym roku, jest zobowiązana do składania rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Każdy podatnik na dopełnienie tego obowiązku ma czas do końca 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Konieczność złożenia PIT-u do Urzędu Skarbowego dotyczy każdej osoby bez względu na to, czy korzystała ona z ulg i odliczeń i czy w rozliczeniu nie zostały wykazane żadne zmiany odnośnie do dokonanych zaliczek w ciągu całego roku podatkowego. Od 2019 roku sytuacja uległa znacznej zmianie, ponieważ od tej pory podatnicy nie będą musieli rozliczać PIT samodzielnie. Zrobi to za nich Urząd Skarbowy. Te osoby, które nie mają skomplikowanej sytuacji podatkowej, na pewno nie będą musiały wprowadzać żadnych zmian, a co za tym idzie nie będą musiały wykonać żadnych czynności.

Co z 1% dla organizacji pożytku publicznego?

Krajowa Administracja Skarbowa wypełnia zeznania podatkowe każdego podatnika. Automatycznie zostaną wypełnione dane dotyczące zaliczek i wysokości podatku. Urząd Skarbowy dysponuje takimi informacjami. Dodatkowo dochodzi do tego jeszcze kwestia składek ZUS oraz systemu PESEL, do którego fiskus ma dostęp. Jeśli chodzi o 1% podatku przekazywanego na rzecz organizacji podatku dochodowego, Urząd Skarbowy wybierze domyślnie podmiot, który był wpisany w poprzednim picie. W przeciwnym razie, jeśli chcesz przekazać 1% podatku na inną organizację pożytku publicznego, możesz zawsze edytować swój PIT i wysłać do Urzędu Skarbowego poprawną wersję.

Zeznania podatkowe Urzędu Skarbowego i możliwości z nimi związane

Po tym, kiedy zapoznasz się z treścią wypełnionej deklaracji masz trzy możliwe działania:

  • Akceptacja rozliczenia bez wprowadzania żadnych zmian,
  • Modyfikacja dokumentu między innymi poprzez:
    • Zmianę danych o przychodach, kosztach i ulgach, do których skarbówka nie miała dostępu,
    • Wskazanie organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% swojego podatku,
    • Zmianę formy opodatkowania z indywidualnej na wspólną z małżonkiem.

Czasy się zmieniają i społeczeństwo staje się coraz wygodniejsze. W tym kierunku rozwija się również administracja skarbowa, która rozlicza deklaracje PIT za swoich podatników. To rozwiązanie zapewnia również większy porządek w rozliczeniach i obniża ryzyko, że dana osoba zapomni się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. Bardzo często o swoim obowiązku podatkowym zapominają najbardziej właśnie te osoby, których sytuacja podatkowa jest jak najbardziej oczywista. Dzięki temu podatnicy nie są narażeni na wysokie kary za spóźnione rozliczenia PIT.

 

[1] https://zus.pox.pl/pit/roczny-pit-kto-nie-musi-go-skladac.htm, dostęp: 03.12.2019r.