Od czego płacimy podatek przy sprzedaży domu?

W sytuacji sprzedaży domu, czy innej nieruchomości płacimy podatek dochodowy od
osób fizycznych (PIT), istnieją jednak sytuacje, gdzie można uniknąć jego zapłacenia.

Tutaj należy rozpatrzeć kilka sytuacji. Jeżeli dom sprzedaje się przed upływem 5 lat od
nabycia tej nieruchomości należy zapłacić podatek, który wynosi 19% od dochodu. Kwotę
dochodu uzyskuje się poprzez odjęcie kosztów, powiększonych o sumę odpisów
amortyzacyjnych od przychodu. Należny podatek płaci się po zakończeniu roku, w którym
sprzedano dom, w terminie rocznego zeznania podatkowego.

Jeżeli dom będzie sprzedany po upływie 5 lat od nabycia nieruchomości uniknie się płacenia
tego podatku. Jest to atrakcyjne rozwiązanie, min. z uwagi na to, że podatek uzyskanego
dochodu może być sporą kwotą do zapłacenia, w zależności od wartości domu. Zwolnienie z
podatku obowiązuje również, jeśli sprzedający przeznaczy uzyskany dochód na własne cele
mieszkaniowe, czyli np. na remont czy budowę nowego domu, a także nabycie budynku
mieszkalnego, gruntu pod budowę domu.