Co grozi za niezłożenie PIT-28 w terminie?

Jeśli nie złożyliśmy PITa w terminie w najszybszym możliwie powinniśmy skorzystać z „czynnego żalu”. Jest dokument w jakim informujemy Urząd Skarbowy o popełnieniu czynu zabronionego, jaki jest zgodnie z art. 56 par. 4 niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie. Czynny żal powinien zawierać wszelkie powody, ze względu na które nie dotrzymaliśmy obowiązujących terminów. Oczywiście wraz z czynnym żalem, powinniśmy złożyć deklarację PIT oraz wpłacić należny podatek wraz z odsetkami.

Jaka kara nam grozi?

Wysokość grzywny oraz fakt czy zostanie ona na nas nałożona, jest zależna od kwoty niezapłaconego podatku. W przypadku, gdy wysokość podatku jest niższa niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia będziemy podlegać wykroczeniu skarbowemu. W przypadku, gdy jest ona wyższa będziemy karani za przestępstwo skarbowe.