PIT w 2020 roku i ulga na dziecko

Ulga na dziecko umożliwia płacenie rodzicom niższych podatków. Warto jest więc wiedzieć jak prawidłowo z niej skorzystać oraz ile wynosi kwota odliczenia, szczególnie, że termin rozliczania się z Urzędem Skarbowym za przychody uzyskane w 2019 roku zbliża się wielkimi krokami.

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Wydawać by się mogło, że z ulgi na dziecko skorzystać mogą jedynie rodzice. Jednak przysługuje ona również rodzicom zastępczym i opiekunom prawnym. Oznacza to, że głównym kryterium możliwości skorzystania z odliczenia nie są wcale prawa rodzicielskie, ale to, kto faktycznie zajmuje się wychowaniem dzieci. Warunkiem skorzystania z ulgi jest również rozliczanie się za pomocą deklaracji PIT-37 lub PIT-36.

Komu przysługuje i ile wynosi ulga na dziecko?

Ulga na dzieci przysługuje:

  • na każde niepełnoletnie dziecko,
  • na każde dziecko do 25. roku życia, pod warunkiem, że ciągle się ono uczy, a jego dochody i przychody uzyskane w roku podatkowym nie przekraczają kwoty 3089 złotych,
  • na każde niepełnosprawne dziecko, które dostanie zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną.

Wysokość ulgi zależy od ilości dzieci, które wychowujemy. Na pierwsze dziecko przysługuje ulga w wysokości 92,67 złotych miesięcznie, co daje 1112,04 złotych w skali roku. Tyle samo wynosi ulga na drugie dziecko. Na trzecie dziecko ulga jest już wyższa i wynosi 166,67 złotych miesięcznie, czyli 2000,04 złotych rocznie. Na czwarte i każde kolejne dziecko ulga wynosi 225 złotych miesięcznie, czyli 2700 złotych rocznie.

Ile wynoszą limity dochodu?

Wysokość limitów dochodu uzależniona jest od ilości posiadanych dzieci. W przypadku, gdy jesteś samotnym rodzicem i masz jedno dziecko, Twoje dochody nie mogą rocznie przekraczać 112 000 złotych. W sytuacji, gdy masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim z rodzicem dziecka, nie możesz rocznie zarabiać więcej niż 56 000 złotych. W przypadku, gdy masz jedno dziecko i jesteś w związku małżeńskim, wasze wspólne zarobki nie mogą przekraczać rocznie 112 000 złotych. Żadne limity nie obowiązują w sytuacji, gdy masz więcej niż jedno dziecko.

Związek małżeński a ulga na dzieci

Dla rozliczenia ulgi na dziecko istotne jest, czy rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, czy może rozliczacie się osobno. W przypadku, gdy składacie wspólną deklarację podatkową nie powinniście mieć żadnych problemów, po prostu wpisujecie ulgę na każde posiadane przez was dziecko. Sytuacja jest nieco inna, gdy składacie oddzielne zeznania podatkowe. W tym przypadku musicie ustalić proporcje w jakich wpiszecie ulgę. Nie musi być to wcale równy podział, jeden rodzic może skorzystać np. z 40% przysługującej ulgi a drugi z 60%.[1]

Rozliczenie ulgi na dziecko jest bardzo proste, jednak warto upewnić się, że spełniamy wszystkie kryteria, aby ulga ta nam przysługiwała. Nie wolno również zapominać, aby do składanej deklaracji PIT-37 bądź PIT-36 należy również dołączyć załącznik PIT/0.

[1] https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-na-dziecko/, dostęp: 02.02.2020r.