Praca za granicą a rozliczenie PIT-u

Wyjeżdżając do pracy za granicę trzeba liczyć się z tym, że mamy obowiązek rozliczyć swoje zarobki w polskim urzędzie skarbowym. Zawdzięczamy to przepisom, które weszły w życie od stycznia 2019 r. Bardzo często określana „praca na czarno” jest źródłem dużych przychodów, jednak, jeśli nie chcesz mieć problemów z fiskusem, wówczas warto rozliczać się że swoich zarobków. Bardzo często brak dokumentacji może prowadzić do zablokowania pieniędzy, które nie mogą być przeznaczone na inwestowanie.

 Rozliczenie zarobków za granicą

Do rozliczania zarobków może dojść w zależności od kilku czynników:

  • Podatnik wykonuje pracę za granicą dla zagranicznego pracodawcy – w tym przypadku rozliczenie może prowadzić do zwrotu nadpłaconego podatku z zagranicy. W tej sytuacji należy złożyć deklarację PIT w państwie, na terenie którego pracujesz. Musisz wybrać również jedną metodę rozliczania podatku w Polsce.
  • Może dojść do sytuacji, kiedy krajowy pracodawca deleguje pracownika do pracy za granicą, a do wypłaty wynagrodzenia dochodzi w Polsce.
  • Innym zdarzeniem może być jeszcze sytuacja, w której zagraniczny pracodawca wypłaca polskiemu pracownikowi wynagrodzenie za pracę na terenie Polski.

 

Każda z powyższych sytuacji może prowadzić do innego sposobu rozliczania podatku.

Wniosek o zwrot nadpłaty podatku

Zazwyczaj w przypadku pracy za granicą dochodzi do zwrotu nadpłaty podatku. Dlaczego można się tego spodziewać? Dzieje się tak za sprawą możliwości skorzystania z ulg podatkowych za granicą lub kwot wolnych od podatku. Bardzo popularną praktyką wśród pracodawców jest brak rozliczenia kwoty podczas pobierania zaliczek na podatek. Do ich wykazu dochodzi dopiero w nowym roku podatkowym w deklaracji podatkowej. Przez to zaliczki, które opłaca pracodawca przez cały rok są wyższe niż kwota podatku wynikająca właśnie z deklaracji PIT. Wówczas dochodzi do nadwyżki zapłaconego podatku. O jej zwrot można ubiegać się będąc w Polsce oraz za granicą. Wniosek o zwrot nadpłaconego podatku może być składany w takiej formie, jaka jest wymagana przez kraj, gdzie podatnik pracował.

Metoda zwolnienia z progresją i kredytu podatkowego

W przypadku pracy za granicą zagrożeniem dla wielu może się wydawać podwójne opodatkowanie – w kraju, w którym odbywa się praca i w Polsce. Jednak istnieje możliwość, aby uniknąć płacenia podatku dwa razy pomniejszając swój przychód. W tym celu należy dokładnie zapoznać się ze swoją umową. Jeśli jest możliwości, można złożyć wówczas stosowny wniosek o to, aby umorzyć nakładanie podatku ze strony państwa polskiego. Zarobek zagraniczny jest rozliczany w Polsce wtedy, kiedy osoba taka jest rezydentem podatkowym oraz:

  • Ma centrum interesów osobistych i gospodarczych w Polsce – należy przez to rozumieć ośrodek interesów życiowych lub
  • Przebywa na terytorium Polski dłużej niż 182 dni w ciągu całego roku.

Praca za granicą jest kusząca możliwością zarobku dla wielu osób. Jednak warto pamiętać o tym, że nikt nie jest poza prawem, które obowiązuje wszystkich jednakowo. A co za tym idzie masz obowiązek rozliczania swojego PIT-u tak samo, jak osoby pracujące w Polsce. Pamiętaj o tym, ponieważ brak dokumentacji może być przyczyną dużych kłopotów, które będą przewlekać się latami szargając Twoje nerwy.[1]

[1] https://www.e-pity.pl/abc_podatki/zagranica-pit-praca-dochody/rozliczenie-pit-w-polsce/, dostęp: 23.08.2019r.