Rekompensata braku zapłaty w PIT i CIT

W podatkach dochodowych pojawi się możliwość braku zapłaty za towar lub usługę. Czym będzie charakteryzować się to rozwiązanie? Otóż nie będzie trzeba czekać z taką sytuacją do złożenia rocznego zeznania PIT i CIT. Jest to znaczne ułatwienie, które zapewni przede wszystkim znaczną ciągłość dla wydarzeń ze skutkiem braku zapłaty.[1]

Czym jest rekompensata?

Należy rozumieć przez ten termin naprawienie szkody wyrządzonej w przeszłości. Można dokonać tego na dwa sposoby, czyli poprzez:

  • Przywrócenie stanu poprzedniego,
  • Wypłatę określonej kwoty pieniężnej.

Celem rekompensaty jest zastąpienie doświadczonej przez pokrzywdzonego straty tak, aby skutek całego wydarzenia był odczuwalny możliwie najłagodniej.

Co ze strony Ministerstwa finansów?

Ministerstwo finansów już od długiego czasu zabiera głos w tej sprawie. Zajmuje w tym zakresie wyraźne stanowisko – przedsiębiorcy będą mogli dokonać rekompensaty zdarzeń wynikających z niesolidności kontrahentów, którzy zalegają z płatnościami. Już od 2020 roku tak zwana ulga za złe długi ma przysługiwać podczas korygowania podatków dochodowych:

  • Dla osób prawnych CIT,
  • Dla osób fizycznych PIT.

Kiedy przysługuje prawo ulgi?

Z tej możliwości będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, w przypadku których obie strony transakcji widnieją jako czynni podatnicy VAT. Realizacja tego prawa jest dozwolona w przeciągu dwóch lat. Odliczanie czasu następuje od końca roku, w którym została wystawiona nieopłacona faktura. Jednak właściciel działalności gospodarczej musi pamiętać przede wszystkim o jednym. Jeśli po złożeniu deklaracji podatkowej dłużnik ureguluje należność, wówczas będzie trzeba ją uwzględnić po raz kolejny w rozliczeniu podatku.

Ulga za złe długi w PIT i CIT

Można śmiało stwierdzić, że nowe regulacje dotyczące rekompensaty są zaprojektowane w zdecydowanie bardziej przemyślany i racjonalny sposób. Na pewno rację w tej kwestii przyznają przede wszystkim sami przedsiębiorcy. W ten sposób w sytuacjach nierzetelnego kontrahenta będą mogli dochodzić swojego. Przykładowo podczas obliczania zaliczki na podatek będzie można pomniejszyć dochód o nieotrzymane kwoty.

Ulga za złe długi w VAT

W przypadku podatku od towarów i usług istnieje również możliwość uwzględniania tak zwanych złych długów. Ich nieściągalność musi zostać przede wszystkim uprawdopodobniona, a do całego zdarzenia powinno dojść na terytorium całego kraju. W dodatku sama korekta podatku dotyczy także stawki podatku, która przypada na tę część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna – lub ewentualnie taka, której nieściągalność została po prostu uprawdopodobniona.

Ze strony Ministerstwa finansów jest to duży krok w kierunku przedsiębiorców. Zdecydowanie ułatwi funkcjonowanie na rynku. Do tej pory lepszym był ten, kto potrafił nie wywiązać się ze zobowiązania, ponieważ podmiot zostawał bez niczego – bez towaru oraz pieniędzy. Od tego roku rekompensata będzie działać na zupełnie innych zasadach.  Na pewno przyczyni się to do poprawienia kwestii płynności firm. Zmienia się przez to również rozliczanie PIT-u. Dlatego warto zapoznać się z nowymi regulacjami w tym zakresie.

[1] https://businessinsider.com.pl/firmy/podatki/ulga-na-zle-dlugi-takze-w-cit-i-pit/37ryn7s, dostęp: 15.12.2019r.