Rozliczenie wynajmu w PIT-28 a wysokość czynszu w spółdzielni.

W sytuacji, gdy to najemca zobowiązany jest do płacenia czynszu, otrzymywana kwota przez wynajmującego np. spółdzielnię, nie stanowi dla niego przychodu z najmu, który podlega opodatkowaniu ryczałtem.

PIT-28 składają osoby, czy podmioty, które wybrały opodatkowanie przychodu z najmu w postaci ryczałtu 8,5%. Jest to podatek od przychodów ewidencjonowanych z tytułu np. najmu, dzierżawy, czy pozarolniczej działalności gospodarczej. Tutaj wynajmujący nie ma możliwości odliczenia kosztów, które wiążą się np. z wyposażeniem mieszkania, czy płatności za media. Tak więc ustalając wysokość najmu, trzeba się dobrze zastanowić nad jego wartością. W tym przypadku rozliczenie zaliczki na poczet podatku płaci się miesięcznie, bądź kwartalnie.