Sprzedaż mieszkania ze spadku a rozliczenie PIT

Osoby, które otrzymały mieszkanie, bądź nieruchomość przed upływem 5 lat od otrzymania spadku, będą musiały zapłacić podatek od dochodu, który wynosi 19%. Podatek oblicza się od dochodu, a ten z kolei otrzymuje się poprzez odjęcie kosztów odpłatnego zbycia oraz koszty uzyskania przychodu. Uzyskany przychód wykazuje się w formularzu PIT-39. Osoby, które szybko sprzedały niedawno nabyty w spadku majątek, mogą zapłacić nawet podwójny podatek. Jeśli spadek otrzymały osoby niespokrewnione ze spadkodawcą, podatek może wynieść nawet 39% podstawy opodatkowania. Oczywiście można nie zapłacić go jeśli uzyskany przychód będzie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Dotyczy to remontu mieszkania, domu, nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycia budynku mieszkalnego. Po okresie pięciu lat od uzyskania nieruchomości w drodze spadku, można go sprzedać bez płacenia podatku.