Wspólne rozliczenie dla małżonków

Małżeństwo niesie ze sobą wiele korzyści. Pojawiają się one również w kwestii podatkowej. Z tego tytułu masz przede wszystkim mniej pracy do wykonania, ponieważ małżeństwo rozlicza się na jednym formularzu. Jest to bardzo wygodne, gdyż zamykasz zdecydowanie szybciej kwestię swojego zobowiązania. Dodatkowo z tytułu wspólnego rozliczania się masz możliwość uzyskania wielu ulg. Podczas wspólnego rozliczania trzeba dokonać następujących czynności:

 1. U każdego z małżonków rozlicza się osobno stratę, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS i dodatkowo ulgi, które odlicza się od dochodu.
 2. Ustala się sumę czystych podstaw opodatkowania.
 3. Następnie należy podzielić sumę przez dwa.
 4. Od tej kwoty liczony jest podatek i stosuje się kwotę do zmniejszenia podatku.
 5. Podatek należy pomnożyć przez dwa.
 6. Od podatku należy odliczyć ulgi, które przysługują każdemu z małżonków.[1]

Kto może rozliczać PIT z małżonkiem?

Wspólne rozliczenie PIT-u może być wybierane przez małżonków, jeśli:

 • W czasie całego roku podatkowego są w związku małżeńskim. W przypadku pojawienia rozwodu lub zawarcia związku małżeńskiego dochodzi do eliminacji wspólnego rozliczenia.
 • Przez okres całego roku istnieje ustrój współwłasności majątkowej małżeństwa,
 • Nikt z małżonków nie jest płatkiem podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wyjątkiem w tej sytuacji jest opodatkowanie na podstawie przychodów z najmu, dzierżawy oraz podatku tonażowego.
 • Małżonkowie są polskimi rezydentami podatkowymi.
 • Złożą wniosek o możliwość wspólnego opodatkowania w deklaracji podatkowej.

Sytuacje z korzyścią dla małżonków

Wspólne rozliczenie podatku jest korzystne ze względu na podejście dochodowe. Otóż łączny dochód małżonków jest dzielony przez dwa. W ten sposób obniża się prawdopodobieństwo przekroczenia progu podatkowego z poziomu 18% do 32%. Dzięki temu na pewno nie zapłacisz większego podatku.

Kiedy się opłaca?

Można wyróżnić kilka sytuacji podatkowych, które pozwalają na wiele korzyści na skutek wspólnego rozliczania PIT-u:

 • Jedno z małżonków nie pracuje i wtedy nie można korzystać z kwoty zmniejszającej podatek. W przypadku rozliczania wspólnego kwota zmniejszająca – może ona wynieść nawet 1440 zł. W ten sposób dodatkowo można obniżyć wspólne zarobki, ponieważ jest ona odejmowana od połowy zarobków pracującego małżonka.
 • Jedno z małżonków uzyskuje niewielki zarobek, a druga osoba otrzymuje dochód, który przekracza pierwszy próg skali podatkowej – 85 528 zł. Wtedy opodatkowanie zarobków całego małżeństwa nie jest opodatkowane według stawki 32%, lecz 18%.

Rozliczanie PIT-u wspólnie z małżonką lub małżonkiem jest bardzo dobrym sposobem na zmniejszenie swoich zobowiązań podatkowych oraz oszczędzenie sobie czasu podczas wypełniania deklaracji. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że jest to najlepszy sposób na zmniejszenie swojego zobowiązania podatkowego.

[1] https://www.e-pity.pl/wspolne-rozliczenie-malzonkow-pit, dostęp: 18.08.2019r.