Praca pilota wycieczek w jednoosobowej działalności gospodarczej a zasady opodatkowania PIT

Zbliżający się sezon wakacyjny to okres wzmożonej pracy osób zatrudnionych jako piloci wycieczek. Wielu z nich prowadzi jednak własną działalność […]

Zbliżający się sezon wakacyjny to okres wzmożonej pracy osób zatrudnionych jako piloci wycieczek. Wielu z nich prowadzi jednak własną działalność gospodarczą, której dochód jest opodatkowany. Warto zatem wiedzieć, jak rozliczać się z fiskusem i jakie zmiany, między innymi w podatku liniowy, przygotowali ustawodawcy w związku z tą formą rozliczania się z fiskusem.

Podatek dochodowy i pity a praca jako pilot wycieczek

Nie ma tu zaskoczenia, dlatego przypadek jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie pilotażowania wycieczek nie różni się od innych form zarobków w działalności gospodarczej. W tym wypadku można skorzystać z ogólnej skali podatkowej:

    li>1. 18% jeśli dochód nie przekracza progu 85 528 złotych;
  • 2. 32% jeśli dochód przekracza próg 85.528 złotych.[1]

Co ważne dochód pochodzący z działalności gospodarczej ujęty w PIT 36 jest sumowany i łączony ze wszystkimi innymi dochodami, a sam podatek jest pobierany od całości kwoty. Samo rozliczenie PIT musi być wykonane do końca kwietnia roku następującego po tym roku, którego dotyczy kwestia rozliczenia.

Inna forma opodatkowania – podatek PIT 36L

Nieco inną formą rozliczenia w przypadku posiadania dochodów z działalności gospodarczej w związku z pracą pilota wycieczek jest skorzystanie z opcji podatku liniowego. Jest on w drukach PIT oznaczony osobną deklaracją PIT 36L. Jego cechą charakterystyczną jest fakt, że jest to podatek od dochodów na równym, stałym poziomie 19%. To jest stawka niezależna od dochodu, a więc nie ma ryzyka płacenia podatku na wysokości 32%. Co jednak ważne korzystanie z podatku liniowego wyłącza możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem oraz skorzystania z ulg podatkowych.

Zmiany w podatku liniowym

W kontekście prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pilotażu wycieczek można skorzystać z podatku liniowego. Wówczas w programie PIT online należy wybrać właściwą formę. Jednak warto przy okazji wiedzieć, jakie zmiany nastąpiły w tym zakresie w przypadku takiej formy opodatkowania.

Poprzedni stan prawny zakładał, że decyzję o sposobie pobierania podatku dochodowego należy podjąć raz na rok i zrobić to do 20 stycznia. Należało wówczas złożyć odpowiednie dokumenty do właściwego urzędu. Z kolei obecnie przepisy mówią o tym, że wybór formy opodatkowania jest możliwy w trakcie roku. Wystarczy tylko dostarczyć właściwe dokumenty do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód nastąpił już według nowej stawki.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowania

Pilot wycieczek pracujący na własnym zatrudnieniu z jednoosobowej działalności gospodarczej może skorzystać także ze specjalnego ryczałtowania przychodów ewidencjonowania. Należy do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został w ten sposób opodatkowany złożyć oświadczenie do odpowiedniego urzędu skarbowego. Stawka dla pilotów wycieczek w ryczałcie wynosi 17%, jednak również wyklucza osiąganie ulg podatkowych czy rozliczanie się z małżonkiem.

[1] Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 27 ust. 1, https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/, dostęp: 21.05.2019r.