Praca wieloetatowca a PIT

Obecnie wiele osób decyduje się na pracę na więcej niż jednym etacie. Powody są różne, dla jednych może to być […]

Obecnie wiele osób decyduje się na pracę na więcej niż jednym etacie. Powody są różne, dla jednych może to być ciężka sytuacja finansowych, dla innych chęć odłożenia pieniędzy na wymarzone wakacje czy auto. Nie zawsze wiąże się to z zawieraniem kilku umów o pracę. Może być bowiem tak, że część dochodów uzyskujemy z tytułu umowy o pracę, a część z umów cywilnoprawnych. Warto więc wiedzieć jak prawidłowo rozliczyć dochody uzyskiwane z kilku stosunków pracy.

Niezależnie od ilości uzyskanych formularzy PIT-11 od pracodawców, wszystkie informacje muszą trafić na zbiorczą deklarację podatkową. Największe znaczenie ma tutaj, czy podatnik uzyskał swoje dochody z tego samego rodzaju źródła przychodów czy może jednak źródła te się różniły. Wynika to z różnych zasad opodatkowania źródeł przychodów oraz obowiązujących stawek.[1]

Przychody uzyskane z jednego rodzaju źródła

W przypadku, gdy podatnik uzyskał przychody z jednego rodzaju źródła, musi on zsumować wszystkie przychody, kwoty kosztów uzyskania przychodów oraz pobrane zaliczki na podatek dochodowy ze wszystkich otrzymanych PIT-11. Należy jednak mieć na uwadze górne limity kosztów ograniczających ich roczne wykorzystanie. Zależą one od rodzaju źródła, którego te przychody dotyczą. Rozliczenia kosztów można dokonać jedynie w ramach grup uzyskanie, czyli nie można ich przenosić z jednego tytułu do drugiego. Można jednak wykorzystywać je łącznie w ramach tego samego źródła.

Przychody uzyskane z kilku źródeł

Rozliczenie przychodów z kilku źródeł może wyglądać różnie. Zależne jest ono głównie od rodzaju źródeł uzyskania dochodów. W sytuacji, gdy podatnik otrzymuje dochody z umowy o pracę oraz z umów cywilnoprawnych może on rozliczyć się na jednym formularzy – PIT-37. Sytuacja będzie jednak wyglądać inaczej, jeśli jedno ze źródeł dotyczy wynagrodzenia z zagranicy, wtedy podatnik musi wybrać formularz PIT-36.

Jeśli natomiast podatnik prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza ją według zasad ogólnych oraz otrzymuje on przychody innych kategorii, może on rozliczyć się na jednej deklaracji – PIT-36. W przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą, ale rozlicza ją podatkiem linowych bądź w formach ryczałtowych będzie on musiał osobno rozliczyć przychody z tytułu działalności gospodarczej i osobno przychody z pozostałych kategorii przychodów.

Co zrobić, gdy nie wiemy jak rozliczyć nasze dochody

W sytuacji, gdy dysponujemy kilkoma formularzami PIT-11, ale nie wiemy jak je prawidłowo rozliczyć, dobrym pomysłem będzie skorzystanie z programu komputerowego do rozliczania podatków, bądź strony internetowej na której możemy się rozliczyć. W wielu z nich wystarczy, że wprowadzimy wszystkie posiadane druki PIT-11 a program za nas wybierze odpowiedni formularz oraz prawidłowo wszystko wyliczy, dzięki czemu unikniemy stresu związanego z niewłaściwym rozliczeniem deklaracji prawnej oraz wszelkich konsekwencji wiążących się z tym.

[1] https://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/676145,pit-2012-przychody-z-roznych-zrodel-rozliczane-w-odrebnych-deklaracjach.html, dostęp: 09.11.2019 r.