Prawa i obowiązki podatnika – poznaj je wszystkie!

Wypełniamy je coraz sprawniej, nie stresujemy się i coraz chętniej korzystamy z własnych umiejętności, a nie pomocy innych. Mowa o rozliczeniach PIT oraz e-deklaracjach

Wypełniamy je coraz sprawniej, nie stresujemy się i coraz chętniej korzystamy z własnych umiejętności, a nie pomocy innych. Mowa o rozliczeniach PIT oraz e-deklaracjach, które z roku na rok coraz chętniej są wypełniane przez Internet. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę KMPG, już nawet 43% Polaków wypełnia PIT-y samodzielnie.[1] Ale czy znamy własne prawa i obowiązki?

Płać tyle, ile się należy

Zgodnie ze specjalnym portalem Ministerstwa Finansów – podatki.gov.pl – podstawowym prawem podatnika jest płacenie podatków w takiej wysokości, jaka się należy, jaka jest określona w ustawie. Oznacza to, że niezależnie czy wypełniasz PIT tradycyjnie, czy z pomocą programu PIT-37 lub PIT-38, masz prawo do zwrotu nadpłaty podatku. Jak czytamy:

Nadpłata, wraz z jej oprocentowaniem, podlega zaliczeniu z urzędu na poczet:

  • zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
  • odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
  • kosztów upomnienia oraz
  • bieżących zobowiązań podatkowych.[2]

Możesz zmienić zeznanie – rozliczenie przez Internet

Rozliczenie przez Internet, ale także rozliczenie tradycyjne, z którego jednak korzysta coraz mniej osób, pozwala Ci na zmianę, a więc na korektę danych w zeznaniu. Aby tego dokonać należy złożyć specjalny druk korekty oraz wykonać niezbędne działania w związku ze zmianami. Czasami jest to oddanie nadpłaty, czasami dopłata podatkowa.

Masz prawo do ulg – e-deklaracja

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ma prawo do ulg także wówczas, gdy decyduje się rozliczenie przez Internet. Korzystanie z sieci rządzi się takimi samymi prawami. Zatem, możesz dodatkowo składać specjalne zeznania, które umożliwiają Ci uzyskanie ulg. W programie dostępnym w sieci będzie to dużo prostsze i przystępne. Wśród ulg znajdziesz między innymi:

  • ulgę rehabilitacyjną,
  • ulgę na dziecko,
  • ulgę za Internet,
  • ulgę na badanie i rozwój.

Musisz przestrzegać terminów

Były trzy prawa, są i obowiązki. Pierwszym z nich jest przestrzeganie terminów. Każdorazowo takie deklaracje jak PIT-37 czy PIT-38 składa się do 30 kwietnia roku następnego po roku, co do którego zeznanie się składa. Z kolei do 31 stycznia rozliczenie powinni złożyć ci, którzy dysponują rozliczeniem PIT-28.

Przechowuj dokumentację z rozliczenia PIT

Zgodnie z prawem każdy podatnik ma obowiązek przechowywania dokumentów finansowych odnoszących się do podatków do czasu ich przedawnienia, a więc w terminie 5 lat. Musi to robić zgodnie z przepisami, tak by dane tam zebrane były czytelne i łatwe do odtworzenia.

Zawiadom, gdy zmieniasz adres

Jednym z obowiązków jest także każdorazowe zawiadamianie Urzędu Skarbowego właściwego dla danego płatnika o zmianie adresu zamieszkania, a więc o zmianie miejsca, w którym podatnik ma zamiar odprowadzać podatek. Warto jednak pamiętać, że zarówno obowiązków, jak i praw jest zdecydowanie więcej. Najłatwiej rozliczyć się przez Internet za pomocą programu PIT.

 

[1] https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2018/04/pl-Raport-Roczne-rozliczenie-Polakow-PIT-2017.pdf,r.

[2] https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/uprawnienia-i-obowiazki-podatnika/, dostęp: 02.04.2019r.