Przestrzeganie prawa podatnika i kontrole NIK w latach 2012 – 2013

W trakcie kontroli przeprowadzanych przez NIK w latach ubiegłych (2012-2013) ustalono, iż wielu podatników składało odwołania w sprawie decyzji oraz […]

W trakcie kontroli przeprowadzanych przez NIK w latach ubiegłych (2012-2013) ustalono, iż wielu podatników składało odwołania w sprawie decyzji oraz interpretacji indywidualnych. Kontrole te dotyczyły głównie przestrzegania praw przez urzędy oraz izby skarbowe względem rzeszy podatników.

Kontrolerzy ustalili, iż w minionych latach odwołania takie dotyczyły kolejno 22% względem wydanych decyzji VAT, PIT oraz CIT w roku 2012 i a 30% już w roku kolejnym, 2013. Co ciekawe, aż 36% wydanych przez urzędników decyzji zostało odwołanych przez upoważnione do tego organy, w przypadku sądów wojewódzkich cofnięto 26% decyzji wydanych poprzez izby skarbowe. Jak ustalono, materiał dowodowy gromadzony był w sposób błędny, nie pomagały także niejasne i zawiłe w niektórych miejscach przepisy podatkowe.

W świetle ustaleń NIK ustalono, że częstym problemem aparatu skarbowego jest błędne interpretowanie prawa podatkowego. Dowodem na to jest dosyć wysoki odsetek interpretacji indywidualnych, które sądy wojewódzkie uchylają. Jest i jednak druga strona medalu. oznacza to bowiem, że podatnicy świetnie rozeznają się w przepisach prawa podatkowego i dzięki temu do racji przez nich prezentowanych sądy administracyjne mogły się przychylić.

Problemem najczęściej jednak nie same organy podatkowe a niejasność i zawiłość niektórych przepisów. Jeśli chodzi o same sądy, to należy uznać, że powinny one odrzucić myślenie przez pryzmat zarówno fiskusa, jak i podatnika a na ostateczną decyzję wpływ musi mieć wykładnia od takich czynników niezależna.

Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy, którego nie sposób nie zauważyć. Skoro podatnicy tak dobrze rozeznają się w interpretacji przepisów podatkowych oznacza to tylko tyle, że muszą korzystać z porad doświadczonych osób lub specjalistów. W porach z fiskusem społeczeństwo wykazuje się dużą świadomością prawną, co idzie w parze z błędnymi interpretacjami dokonywanymi przez organy podatkowe. Dochodzą do tego niewłaściwe metody gromadzenia i oceny materiałów dowodowych. Nie pomaga w tym z pewnością swobodna ocena dowodów wnoszonych przez podatników. Niezwykle trudne zatem do skontrolowania są ustalenia faktyczne, których fiskus dokona – kwestionowanie tych postanowień jest jeszcze trudniejsze.

Stąd także wskazówka dla organów kontroli, że powinny one kontrolować jeszcze wnikliwiej, aby podatnicy mogli czuć się bezpieczni w momencie, kiedy ustalany będzie faktyczny stan. Warto aby o tym pamiętać, ponieważ ustalenie stanu faktycznego jest ważne, tak samo jak prawidłowe zastosowanie obowiązujących przepisów.