Przychody z działalności gospodarczej – jak rozliczać się z fiskusem?

Prowadząc działalność gospodarczą należy rozliczać się z fiskusem na zasadach określonych w ustawie. Jest to nieco inny sposób niż rozliczanie […]

Prowadząc działalność gospodarczą należy rozliczać się z fiskusem na zasadach określonych w ustawie. Jest to nieco inny sposób niż rozliczanie się osoby fizycznej, jednak wciąż pozostaje ono w obrębie deklaracji PIT. Warto wiedzieć, czym dokładnie są przychody z działalności gospodarczej i co może wejść w skład kosztów uzyskania przychodu.

Jaki przychód na rozliczeniu PIT?

Jak czytamy w ustawie o podatku dochodowym, „Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 źródła przychodów ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług”.[1]

Co to oznacza? Chodzi tu oczywiście o informacje odnośnie do przychodu przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Przychód ten jest niezwykle ważny, jeśli chodzi o rozliczenia PIT, dlatego każdy powinien zdawać sobie sprawę nie tylko z tego jaki jest dany przychód, ale także w jaki sposób ująć go na e-deklaracji PIT 36 czy też w innych drukach PIT.

Data i wysokość powstania przychodu do wykazania w pitach

Zagłębiając się w ustawę otrzymujemy informację, że przychód musi zostać pomniejszony o należny podatek, a co za tym idzie osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą wykonywać rozliczenie przez Internet lub robić to stacjonarnie zgodnie z przepisami do nich się odnoszącymi. W ustawie, w ustępie 1c czytamy, że „Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, (…), dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 1) wystawienia faktury albo 2) uregulowania należności. (…) Przy ustalaniu wysokości przychodu uwzględnia się: 1) korektę cen transferowych zmniejszającą przychody, mającą na celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 23o ustalanie cen transferowych (…)”.[2]

Jak możemy interpretować, rozliczenie PIT przy prowadzeniu działalności gospodarczej będzie zależne od powstania dochodu, który określa właśnie artykuł 14. Data ma najważniejszy wpływ na przyszłoroczne (po niej następujące) zeznanie pitów.

Koszty uzyskania przychodu a działalność gospodarcza

Istotną rolę w prowadzeniu własnej działalności mają tzw. koszty uzyskania przychodu. Wówczas mamy do czynienia z takimi kosztami, które poniesiono na rzecz wykonywania pracy. Można wówczas odpisać je od podatku i uzyskać specjalne ulgi. Jednak warto pamiętać, że nie wszystkie koszty mogą być uznane na poczet uzyskania danego przychodu, a zwłaszcza koszty, które mają charakter niematerialny do tego rodzaju uznania się nie kwalifikują.

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga odpowiedniego wypełniania e-deklaracji oraz takiego korzystania z programu PIT online, które będzie uwzględniało właściwe zeznania, koszty uzyskania przychodu oraz datę i charakter dochodów.

[1] https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/, dostęp: 30.05.2019r.

[2] Idem.