Pytania i odpowiedzi dotyczące zerowego PIT-u dla młodych

Zerowy PIT dla młodych jest bardzo dużą szansą dla studentów oraz świeżo upieczonych absolwentów szkół wyższych, którzy wkraczają na rynek […]

Zerowy PIT dla młodych jest bardzo dużą szansą dla studentów oraz świeżo upieczonych absolwentów szkół wyższych, którzy wkraczają na rynek pracy. To oznacza, że wynagrodzenie nie jest pomniejszane ze strony państwa o należny podatek dochodowy, który wynosi na chwilę obecną 18% dla osób, których roczny dochód nie przekracza kwoty 85528 zł. Jeśli dana osoba zarabia więcej niż wspomniana stawka, wówczas jej dochód za rok poprzedni jest objęty podatkiem dochodowym w wysokości aż 32%. Potrącenie podatku dochodowego w przypadku młodych osób, które nie zarabiają na początek dużych pieniędzy nie było niczym dobrym, ponieważ stanowiło demotywację. Bardzo często wybierali oni pracę za granicą, gdzie podatki nie pomniejszały ich dochodu. Zerowy PIT dla młodych jest rozwiązaniem tej sytuacji.[1]

Co to zerowy PIT dla młodych?

Od 1 sierpnia 2019 roku osoby do 26 roku życia są zwolnione z podatku dochodowego. Osoby, które nie skończyły wskazanego wieku będą objęte podatkiem dochodowym. To rozwiązanie rządu, którego celem jest aktywizacja zawodowa studentów oraz absolwentów. Celem takiej regulacji jest również zachęcenie młodych osób do pracy w kraju a nie wybierania migracji.

Jaka ustawa reguluje zerowy PIT dla młodych?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jest aktem prawnym regulującym kwestię podatku dochodowego oraz zerowego PIT-u dla młodych. Określa ona między innymi aspekty takie jak:

  • podmiot,
  • przedmiot opodatkowania,
  • stawki podatkowe,
  • zasady przyznawania ulg i umorzeń,
  • kategorii podmiotów zwolnionych od podatków.

Czy pracodawca może nie zgodzić się z wnioskiem?

Jeśli złożysz stosowny wniosek na mocy, którego wnosisz o zaniechanie stosowania podatku dochodowego dla swojego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas obowiązkiem pracodawcy jest zastosowanie się do Twojego wniosku od miesiąca następnego.

Kogo nie dotyczy zerowy PIT dla młodych?

Zerowy PIT dla młodych jest przewidziany tylko dla osób, których zatrudnienie jest regulowane na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Niestety pracownicy pracujący na umowie o dzieło lub przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą nie są objęci ulgą zerowego PIT-u dla młodych. W ich przypadku rozliczanie PIT-u pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Na pewno warto skorzystać już teraz z możliwości, jakie daje zerowy PIT dla młodych. Wystarczy złożyć wniosek do swojego pracodawcy. Wówczas ten ma obowiązek zastosować się do niego od następnego miesiąca od momentu złożenia wniosku. Jeśli tego nie zrobisz, nie musisz się przejmować, ponieważ niczego nie tracisz. Nadwyżka podatku pobranego z Twojego wynagrodzenia zostanie Ci zwrócona podczas rozliczania PIT-u w kwietniu 2020 roku. Jest to zależne od Ciebie, czy chcesz uzyskać cały zwrot w 2020 roku, czy jednak preferujesz otrzymywać miesięcznie większe wynagrodzenie – bez potrąceń podatku dochodowego.

[1] https://www.e-pity.pl/zerowy-pit-ulga-dla-mlodych-do-26-roku-zycia-warunki/, dostęp: 11.08.2019r.