Rodzaje podatków w Polsce – typy, sposób stosowania, uzasadnienie

System podatkowy w Polsce nie jest jednorodny. To dość spory problem i często sprawia problemy podatnikom. Każdy jednak powinien wiedzieć, […]

System podatkowy w Polsce nie jest jednorodny. To dość spory problem i często sprawia problemy podatnikom. Każdy jednak powinien wiedzieć, za co i kiedy oddaje część pieniędzy na cele państwowe. Dlatego szczególnie istotne jest zapoznanie się z przepisami podatkowymi. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na specjalnej stronie Ministerstwa Finansów – podatki.gov.pl.

Dlaczego składamy pity? – podstawa prawna

Podstawową wzmianką o konieczności dokładania się do wspólnych funduszy państwowych jest zapis Konstytucji – najważniejszego aktu prawnego w Polsce. To tam, w artykule 6 czytamy, że podatek jest publicznoprawnym, nieodpłatnym, przymusowym i bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym płaconym na rzecz Skarbu Państwa w postaci powiatu, gminy czy województwa wynikające z osobnej ustawy podatkowej. Rozliczenie PIT, wypełnianie deklaracji czy e-PIT-ów jest więc konsekwencją podstawowego aktu prawnego.

Dwie grupy podatkowe

Istotą systemu podatkowego w Polsce, a więc także rozliczania przez Internet i innych współczesnych form wynikających z ordynacji podatkowej, jest przede wszystkim podział na dwie grupy podatkowe:

  •  Podatki pośrednie – pobierane pośrednio, przy okazji opłaty ceny danego produktu czy usługi. Danina na rzecz państwa o charakterze bezzwrotnym.
  •  Podatki bezpośrednie – obciążają bezpośrednio konto podatnika, są kosztem. Są odprowadzane, między innymi w postaci rozliczenia na e-deklaracji, na rzecz odpowiednich organów.

Rozliczenie PIT a podatki bezpośrednie

Dlaczego musimy wykonywać rozliczenie PIT? Przede wszystkim wynika to z
obecności podatków bezpośrednich, dotykających budżetu w sposób oczywisty. Wśród
podatków bezpośrednich możemy znaleźć między innymi:

  •  PIT – pity to podstawowa forma ordynacji podatkowej, która dotyczy każdego obywatela. To właśnie ich rozliczanie jest podstawowym obowiązkiem podatnika. Jest to podatek od osób fizycznych. PIT wiąże się z ulgami, opodatkowaniem na poziome 18% przy dochodach do 85 528 złotych oraz 32% za kwotę nadwyżkową.
  •  CIT – drugi najważniejszy podatek w Polsce. Jest to podatek dochodowy od osób prawnych. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że dotyka firm, które zwyczajowo płacą 19% podatku. Małe przedsiębiorstwa mają łatwiej i ich stawka wynosi 15%.
  •  Od czynności cywilnoprawnych – podatek dotyczący wszelkich działań cywilnoprawnych, czyli takich czynności jak: umowy pożyczki, sprzedaży, darowizny czy dożywocia. To także podatek od ustanowienia hipoteki.

Oczywiście w polskim systemie prawnym istnieje wiele więcej podatków bezpośrednich. Wiele z nich oznaczone jest osobnym rozliczeniem PIT-37, PIT-28 czy innymi oznaczeniami, które podatnik ma obowiązek znać.

Podatki pośrednie w Polsce

Wyróżniamy trzy rodzaje podatków pośrednich:

  • VAT – podatek podstawowy od wartości dodanej. Wliczany w cenę produktu i usługi.
  • Akcyzowy – nakładany na takie produkty jak alkohol czy papierosy lub paliwo.
    Podstawowy dochód państwowy.
  • Hazard – stawki zróżnicowane w zależności od rodzaju gry od 2% do nawet 25%.