Rozliczanie pita wspólnie z małżonkiem lub dziećmi a osoby spoza granic Polski

Według danych Ministerstwa Finansów w Polsce rozlicza się spory odsetek obcokrajowców. Co ważne, dla tych osób możliwe jest wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub dziećmi.

Według danych Ministerstwa Finansów w Polsce rozlicza się spory odsetek obcokrajowców. Co ważne, dla tych osób możliwe jest wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub dziećmi. Z resztą, Polacy bardzo chętnie to robią i korzystają z podobnych rozwiązań. Jednak wydaje się, że sprawa jest bardziej skomplikowana przy pitach osób spoza granic naszego kraju. Jak rozliczają się u nas obcokrajowcy?

Czy to im się opłaca?

Wspólne opodatkowanie ze współmałżonkiem jest opłacalne, jeśli małżonkowie wpadają w różne przedziały stawek podatkowych, np. żona – 32% i mąż – 18%. Opłaca się również, gdy jeden z małżonków nie otrzymuje dochodu lub gdy jego dochód jest niższy niż kwota zwolniona z podatku.

Wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub z dzieckiem jest możliwe dla osób, które nie prowadzą firmy także w przypadku osób spoza Polski, a które muszą tu rozliczyć się z fiskusem (wspólne opodatkowanie może być stosowane tylko wtedy, gdy żaden z małżonków nie prowadzi działalności gospodarczej). Osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą podatek liniowy w wysokości 19%.

Warunki wspólnego rozliczania się dla obcokrajowców

W przypadku rozliczania PIT razem, oboje małżonkowie muszą mieszkać w Polsce przez co najmniej 183 dni w danym roku. Muszą mieć wspólnotę małżeńską w zakresie podatkowy oraz muszą być małżeństwem przez cały rok, na który złożono druki PIT.

To jednak nie wszystko. Wspólne rozliczanie jest możliwe dla osób, które muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych powyżej – poprzez złożenie podpisów na formularzu PIT czy w e-deklaracji.

Małżonkowie muszą obliczać swoje dochody oddzielnie i odliczać stosowne ulgi podatkowe oddzielnie od swoich dochodów. Następnie powinni dodać dochody obliczone w ten sposób, podzielić wspólny dochód przez dwa i obliczyć podatek dla każdego z małżonków (będzie taki sam dla każdego z nich). Następnie małżonkowie muszą dodać swoje podatki i odliczyć wszystkie ulgi podatkowe. Jeżeli obliczony w ten sposób podatek jest niższy niż łączna kwota zaliczek, które zostały już zapłacone, para ma prawo do zwrotu podatku z urzędu skarbowego.

Warunki rozliczania PIT z dziećmi dla osób spoza Polski

Również opodatkowanie wspólne wraz z dzieckiem, także dla obcokrajowców jest możliwe w Polsce. Oczywiście, znów rodzic powinien zamieszkiwać nasz kraj przez przynajmniej 183 dni w danym roku. Dodatkowo musi:

  • być osobą samotnie wychowującą dziecko (nieżonaty, wdowa/wdowiec, rozwiedziony);
  • sprawować opiekę nad dzieckiem, czyli mieć do nich prawo jako rodzic lub opiekun prawny.

Wspólne opodatkowanie dotyczy dzieci:

  • poniżej 18 lat;
  • poniżej 25 roku życia, jeśli nadal uczą się (pod warunkiem, że dziecko nie uzyskało żadnego dochodu lub uzyskało dochód zwolniony z podatku w danym roku).

Aby obliczyć podatek i wypełnić rozliczenie PIT przez Internet czy stacjonarnie, obcokrajowiec-rodzic powinien obliczyć swoje dochody, odliczyć odpowiednie ulgi, obliczyć podatek za połowę dochodu, a następnie pomnożyć go przez dwa. W rezultacie otrzyma obliczony podatek (wspólne opodatkowanie z dzieckiem), który będzie niższy niż obliczony tylko dla jednej osoby.