Rozliczanie PITów

Okres marca i kwietnia każdego roku mija pod znakiem wypełniania zeznań podatkowych. Są one koniecznością dla każdej zarabiającej osoby w […]

Okres marca i kwietnia każdego roku mija pod znakiem wypełniania zeznań podatkowych. Są one koniecznością dla każdej zarabiającej osoby w naszym kraju. W zależności od tego w jaki sposób generujemy nasze dochody, korzystamy z innego zeznania podatkowego. Osoby, które mają kilka mocno zróżnicowanych źródeł dochodów np. prowadzenie firmy, sprzedaż nieruchomości, handel papierami wartościowymi rozliczają się za pomocą większej ilości PITów.

Z jakiego rozliczenia PIT skorzystać?

W Polsce rozróżniamy kilka formularzy do rozliczania się z podatku.

PIT-37

PIT-37 to najpopularniejsze zeznanie podatkowe w Polsce. Korzystają z niego osoby zatrudnione w firmach i przedsiębiorstwach, jednocześnie nie posiadające własnej działalności gospodarczej. Ponadto konieczność wypełniania zeznania PIT-37 dosięga również osoby otrzymujące stypendia, uzyskujące przychody z praw majątkowych i autorskich oraz osoby otrzymujące pieniądze z umowy aktywizacyjnej. PIT-37 może być składany zarówno samodzielnie, jak i wspólnie z małżonkiem.

Przysługujące ulgi w PIT-37: ulga prorodzinna, ulga abolicyjna, ulga na internet, ulga na konto emerytalne (IKZE), ulgi na skład zdrowotne, ulga na zwrot nienależnych świadczeń, ulga rehabilitacyjna (tylko niepełnosprawni), ulga na samochód (tylko niepełnosprawni), za darowizny kościelne i organizacje społeczne, ulga za krew.

PIT-36

PIT-36 to rodzaj zeznania podatkowego wypełnianego przede wszystkim przez osoby prowadzące własną pozarolniczą(poza wyjątkami) działalność gospodarczą. Ponadto PIT-36 za 2012 rok wypełnić będą również musiały osoby samodzielnie odkładające zaliczki na podatek, osoby uzyskujące przychody na wynajmie nieruchomości oraz osoby, które uzyskiwały dochody za granicą.

Przysługujące ulgi w PIT-36: ulga prorodzinna, ulga abolicyjna, ulga internetowa, ulga na konto emerytalne (IKZE), ulgi na skład zdrowotne, ulga na zwrot nienależnych świadczeń, ulga na leki, ulga rehabilitacyjna (tylko niepełnosprawni), ulga na samochód (tylko niepełnosprawni), za darowizny kościelne i organizacje społeczne, ulga za krew.

PIT-28

PIT-28 wypełniają osoby, które jako sposób rozliczenia za rok 2012 wybrały ryczałt ewidencjonowany. Z tego typu rozliczenia możemy skorzystać tylko i wyłącznie wtedy gdy spełniliśmy jeden z poniższych warunków:

  • do 21 stycznia 2013 roku zawiadomimy Urząd Skarbowy o wybranym przez nas sposobie rozliczenia za 2012 rok,
  • do 20 dni miesiąca po uzyskaniu pierwszego przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z formularza PIT-28 mogą korzystać osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub jawną (pozarolniczą z wyjątkiem specjalnych działów), a także osoby uzyskujące przychody w ramach dzierżawy lub wynajmu. Uwaga! PIT-28 za 2012 rok składamy do 31 stycznia 2013 roku!

Przysługujące ulgi w PIT-28: ulga abolicyjna, ulga internetowa, ulga na konto emerytalne (IKZE), ulgi na skład zdrowotne, ulga na zwrot nienależnych świadczeń, ulga na leki, ulga rehabilitacyjna (tylko niepełnosprawni), ulga na samochód (tylko niepełnosprawni), za darowizny kościelne i organizacje społeczne, ulga za krew.

PIT-38

W rozliczeniu za rok 2012 z PITu 38 skorzystać będą musiały osoby uzyskujące dochody w odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz akcji w spółkach. Wypełnić PIT-38 muszą również wypełnić osoby, które otrzymały udziały w spółce w zamian niepieniężny wkład (z wyjątkiem wkładu przedsiębiorstwa).

W przypadku rozliczania się za pomocą PIT-38 za przychody uzyskane za granicą musimy dołączyć do PITu załącznik PIT/ZG. Na każdy kraj, w którym sprzedaliśmy papiery wartościowe itp. musisz dołączyć jeden załącznik.

PIT-39

Według informacji zawartych w oficjalnej broszurze informacyjne Ministerstwa Finansów z zeznania podatkowe PIT-39 za rok 2012 skorzystać będą musieli podatnicy, którzy:

  • generowali przychodu ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych – dotyczy praw i nieruchomości nabytych wyłącznie po 31 grudnia 2008 roku,
  • jednocześnie musieli odprowadzić podatek w wysokości 19% od podstawy odliczenia podatku.

Wartością przychodu jest różnica między ceną sprzedaży a kupna czyli kosztem uzyskania przychodu. Od tej kwoty dopiero odprowadzamy podatek w wysokości 19%. Do zeznania PIT-39 jesteśmy zobowiązani dołączyć załącznik PIT/ZG, jeśli zajmowaliśmy się handlem nieruchomościami z udziałem zagranicznych podmiotów.

Przysługujące ulgi dla PIT-39: ulga mieszkaniowa (warunek – przeznaczenie podatku na cele mieszkaniowe, np. zakup mieszkania)