Rozliczanie podatku liniowego i druk PIT-36L w 2015 roku

Jesteśmy już w nowym roku 2015, a dla wielu przedsiębiorców oznacza to, ze nastał dobry moment (właściwie to jedyna możliwość!) […]

Jesteśmy już w nowym roku 2015, a dla wielu przedsiębiorców oznacza to, ze nastał dobry moment (właściwie to jedyna możliwość!) na ewentualną zmianę formy opodatkowania. I nie chodzi nam tutaj o przejście z ryczałtu ewidencjonowanego na opodatkowanie według skali, chcemy zwrócić dzisiaj natomiast uwagę na przejście na podatek linowy, opodatkowany wg. Stawki 19%. Jest to bardzo opłacalne rozwiązanie dla tych z przedsiębiorców, którzy uzyskują przychody pow. 85 tyś zł.

Oczywiście nie ma chyba większej zalety rozliczania się na zasadach podatku liniowego niż… liniowy podatek właśnie. Niezależnie od uzyskiwanych przychodów, to pewne jak słońce, że stawka zawsze pozostaje taka sama, niezmienna i wynosi ona 19%. Przychody te zmniejszane są jednocześnie o koszty oraz opłacane przez podatnik składki na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo, przedsiębiorcy objęci „liniówką” mają możliwość rozliczania straty oraz wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne, tzw. trzeci filar emerytalny.

Do kiedy? Termin PIT-36L

Można uogólnić, że podatek liniowy wykazuje pewne cechy wspólne z podatkiem płaconym przez ryczałtowców. Rzuca ją się w oczy jednakowe, niezmienne stawki oraz specyficzne terminy, zarówno składania, jak i oświadczania o rozliczaniu się w specyficznej formie, poza skalą podatkową.

Podatnicy, którzy chcą w ciągu kolejnego roku podatkowe rozliczać się z fiskusem liniowo winni do dnia 20 stycznia 2015 roku złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania dochodu. Dotyczy to oczywiście wszystkich przychodów, jakie przedsiębiorca uzyska w trakcie rzeczonego, 2015 roku. Czasu jednak jest niewiele, dlatego decyzję należy podjąć dość szybko. Sam dokument przedkładany jest naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Przejście na podatek liniowy jest równoznaczne z utrzymaniem takiej formy opodatkowania przez cały rok, bez odstępstw!

Bywa i tak, że oświadczenie o przejściu na podatek liniowy składane jest w ciągu roku podatkowego. Dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy z biznesem „wystartowali” kiedy rok podatkowy już na dobre się rozpoczął, wówczas terminem właściwym do złożenia oświadczenia będzie dzień poprzedzający rozpoczęcie działalności.

Drukiem właściwym do składania oświadczeń o zmianie opodatkowania będzie formularz CeiDG1.

Czego nie można odliczyć przez PIT-36L...

Podatek według stawki 19% jest wyjątkowo korzystny dla przedsiębiorców rozliczających się z fiskusem z wysokich przychodów. Nie jest to natomiast idealane rozwiązanie dla tych z nas, którzy myślą o korzystaniu z licznych ulg i rozliczeń, bowiem zbyt wielu opcji manewru tutaj nie mamy. Co prawda możemy dokonać pomniejszenia kosztów czy odpisania straty, jednak o wspólnym rozliczeniu się z małżonkiem, odpisaniu ulgi na dzieci czy internet możemy tylko pomarzyć. Dlatego decydując się na liniową formę opodatkowania w 2015 roku warto się jednak zastanowić.