Rozliczasz się liniówką PIT-36L? Masz czas do 20 stycznia!

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na rozliczanie swoich przychodów za 2018 poprzez 19-procentową stawkę (liniówka), mają czas najpóźniej do dnia 20 […]

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na rozliczanie swoich przychodów za 2018 poprzez 19-procentową stawkę (liniówka), mają czas najpóźniej do dnia 20 stycznia na złożenie zaświadczenia o wyborze takiej formy w organach skarbowych. Dzień ten wypada w środę, dokładnie za tydzień.

Każdy przedsiębiorca musi podjąć decyzję, w jakiej formie rozliczyć się z zeszłego roku podatkowego. Dla firm istnieje kilka rozwiązań, a są to kolejno: skala podatkowa, podatek liniowy (PIT-36L), ryczałt ewidencjonowany (PIT-28) oraz karta podatkowa. Ryczałt z przychodów ewidencjonowanych obejmuje także najem i dzierżawę, podnajem oraz poddzierżawę. Przypomnijmy, że przedsiębiorcy mogą zadecydować o formie rozliczenia także w momencie „startu” własnej działalności gospodarczej. Do takiego wyboru służy formularz CeiDG-1. Jeśli jednak rozpoczął już działalność, a chciałby dokonać zmiany w formie opodatkowania – wówczas dokonuje stosownej korekty na piśmie. Korekty takie składane są do urzędu skarbowego, właściwego dla danego podatnika.

 Rozliczasz PIT-36L? Zgłoś do 20 stycznia!

Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo i uzyskujesz z niego przychodu, które dotychczas rozliczasz na zasadach podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatku tonażowego, a chcesz zmiany tych zasad, powinieneś do dnia 20 stycznia 2018 roku złożyć na ręce naczelnika urzędu skarbowego pisemną rezygnację. Rezygnacja może być także składana w formie wniosku lub oświadczenia o zastosowaniu takiej formy opodatkowania, która została określona w ustawie o zryczałtowanym podatku od dochodów.

Podatnicy rozliczający się poprzez PIT-36L powinni także pamiętać, że oświadczenie dotyczy także osoby, które prowadzą specjalne działy produkcji rolnej, a przychody uzyskiwane w ten sposób są szacowane według ksiąg. W przypadku oświadczeń o wyborze formy opodatkowania należy pamiętać, by zostało ono opatrzone e-podpisem.