Rozliczenie PIT w 2019 roku

Od stycznia 2019 roku do Urzędu Skarbowego weszła nowelizacja, dzięki której wielu podatników w końcu nie będzie musiało przejmować się […]

Od stycznia 2019 roku do Urzędu Skarbowego weszła nowelizacja, dzięki której wielu podatników w końcu nie będzie musiało przejmować się wypełnianiem druków PIT, które często przynoszą wiele trudności. Od lat polscy podatnicy mają możliwość z korzystania z elektronicznej formy rozliczania swojego podatku, która stanowiła dla większości duże ułatwienie, ponieważ program sam dokonywał wszelkich obliczeń, informował o źle wypełnionych rubrykach i dzięki niemu uniknięto niejednokrotnie obowiązku składania korekty zeznania podatkowego.

Zmiany PIT 2019

Od tego roku podatnicy, który dokonują swojego rozliczenia rocznego przy pomocy druków PIT-37 oraz PIT-38 mogą zapomnieć o obowiązku wypełnienia i składania formularza rozliczeniowego PIT.

W styczniu 2019 roku Krajowa Administracja Skarbowa sama dokonywać będzie rozliczeń dla podatku dochodowego. W przypadku, gdy podatnicy, rozliczający się przy pomocy PIT-37 i PIT-38 do dnia upłynięcia terminu składania zeznań podatkowych nie zrobią nic w związku z rozliczeniem, ich wypełniony PIT automatycznie zostanie zatwierdzony oraz wysłany do Urzędu Skarbowego.

Usługa Twój e-PIT

Innowacyjny program rozliczeniowy uwzględnia rozliczenie indywidualne, wspólne z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Dodatkowo odliczone zostaną wszelkie ulgi i odliczenia, jednak oczywiście każdy podatnik posiada możliwość wglądu i edycji swojego zeznania podatkowego. Podczas uzupełniania lub modyfikacji mamy możliwość zmiany sposobu lub numeru konta, na który ma zostać wysłany zwrot z nadpłaty, jak również uwzględnienia wszelkich informacji, których nie posiada KAS i dlatego nie zostały ujęte w automatycznym wniosku podatkowym.

Nie zapomnij o 1% podatku

W trakcie uzupełniania przygotowanej deklaracji PIT podatnicy zadeklarować mogą także chęć przekazania swojego 1% podatku na wybraną fundację lub potrzebującego.

Oczywiście podatnicy mogą także całkowicie odrzucić swój formularz rozliczeniowy i dokonać go samodzielnie przy pomocy programu PIT, bądź w tradycyjnej, papierowej wersji.

Kiedy będzie możliwość zatwierdzenia rozliczenia w Twój e-PIT?

Wgląd dla podatników, dla których przygotowana zostanie deklaracja podatkowa dostępny będzie od 15 lutego, a ostatecznym terminem będzie ostatni dzień na składanie zeznań podatkowych, czyli 30 kwietnia. Podgląd deklaracji podatkowej będzie możliwy na stronie Twój e-PIT.

Dalszy ciąg dobrych wiadomości, dla osób nielubiących dokonywania skomplikowania rozliczeń jest taki, że w przyszłych latach taka forma wygodnego rozliczania dotyczyć będzie także innych podatników, którzy korzystają z innych druków rozliczeniowych, jak na przykład PIT-28 lub PIT-36.