Rozliczenie podatków od zarobków oraz dochodów ze Stanów Zjednoczonych

Coraz więcej osób decyduje się na pracę poza granicami Polski. Jednym z obieranych kierunków są Stany Zjednoczone. Zarówno osoby wyjeżdżające […]

Coraz więcej osób decyduje się na pracę poza granicami Polski. Jednym z obieranych kierunków są Stany Zjednoczone. Zarówno osoby wyjeżdżające typowo w celach zarobkowych, jak i studenci wyjeżdżają do pracy typu work and travel muszą rozliczyć się z uzyskanych zarobków w Polsce.

Podwójne rozliczenie

Polscy podatnicy, którzy pracują w USA muszą rozliczyć się z podatku od wynagrodzenia uzyskanego poza granicami kraju. Deklarację podatkową muszą oni złożyć podwójnie. Pierwszą zmuszeni są złożyć w Stanach, drugą w Polsce. Rozliczenie w Polsce opiera się o polską ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, która została podpisana 8 października 1974 roku w Waszyngtonie. Uzyskane wynagrodzenie rozlicza się w oparciu o tzw. zasadę proporcjonalnego odliczenia. Polski rezydent podatkowy obniża podatek obliczony w Polsce od całości swoich wynagrodzeń o kwotę podatku zapłaconego w Stanach. Odliczenie to nie jest pełne, ale proporcjonalne do kwot zarobionych w Polsce oraz Stamach.

Jak wygląda sytuacja polskich rezydentów podatkowych?

Polski rezydent podatkowy musi wszystkie swoje zarobki rozliczyć w Polsce. Zgodnie z obowiązującym prawem, polski rezydent podatkowy podlega opodatkowaniu w kraju swojej rezydencji, niezależnie od tego czy swoje zarobki uzyskuje w Polsce czy za granicą. Warto jednak wiedzieć, kim jest rezydent podatkowy. Jest to osoba, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski, czyli:

  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym,
  • posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych bądź gospodarczych.

Nawet jeśli podatnik nie mieszka on w Polsce, może być on nadal polskim podatnikiem, jeśli w Polsce występuje jego ośrodek interesów życiowych. Warto upewnić się zatem czy sytuacja życiowa nadal wiąże go z Polską na tyle, że nadal powinien on być tutaj rozliczany z podatków.

Szczególne sytuacje reguluje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą z USA. Do szczególnych sytuacji należy przypadek, gdy przepisy obu krajów uznają podatnika za rezydenta podatkowego i każą mu rozliczyć się przed tamtejszym organem podatkowym z całości uzyskiwanych wynagrodzeń. W tej sytuacji kraj rezydencji określany jest na podstawie wspomnianego dokumentu.

Rozliczenie wynagrodzenia z umowy o pracę z USA

Wszelkie świadczenia otrzymywane od pracodawcy w związku z umową o pracę uznawane są za wynagrodzenie z umowy o pracę. Uznaje się za to więc wynagrodzenie zasadnicze, ale także premie, prowizje, kwoty za godziny nadliczbowe oraz inne świadczenia pracownicze. Co do świadczeń z USA z umowy o pracę obowiązuje zasada proporcjonalnego rozliczenia. Zarobki z USA muszą zostać doliczone do krajowych zarobków podatnika oraz opodatkowane w Polsce. Należy mieć również na uwadze fakt, że mimo iż podatnik nie uzyskał żadnych zarobków w Polsce, to i tak musi on złożyć deklarację podatkową w polskim urzędem skarbowym.