Rozliczenie studenta za 2019 rok

Rok 2019 wprowadził kilka nowych ulg oraz nową stawkę dla pierwszego progu podatkowego. Jedna z ulg, czyli zerowy PIT dla […]

Rok 2019 wprowadził kilka nowych ulg oraz nową stawkę dla pierwszego progu podatkowego. Jedna z ulg, czyli zerowy PIT dla młodych jest udogodnieniem z którego skorzystać może wiele pracujących studentów. Zbliża się również termin składania rocznych deklaracji podatkowych, więc zapewne zastanawiają się oni jak prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Czym jest ulga dla młodych?

Ulga ta przeznaczona jest dla młodych osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Ulga ta obejmuje przychody z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia do wysokości 85 528 złotych w roku podatkowym. Do tej kwoty przychody podatnika są zwolnione z PIT. Zwolnienie to obowiązuje niezależnie od ilości podpisanych umów czy liczby płatników. Należy jednak pamiętać, ze jeśli student zarabia więcej niż kwota limitu, to dopiero nadwyżka będzie opodatkowana według skali podatkowej.

 

Bardzo istotny jest również fakt, że ulga ta w rozliczeniu za rok 2019 wygląda nieco inaczej. Została ona wprowadzona 1 sierpnia 2019 roku, w związku z czym zwolnieniu podlega jedynie 5/12 limitu rocznego, czyli 35 636,67 złotych. W 2019 roku płatnik nie miał również obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT w okresie od sierpnia do grudnia, o ile podatnik złożył mu stosowne oświadczenie. Jeśli jednak podatnik nie złożył takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu tej ulgi otrzymają w rocznej deklaracji podatkowej za rok 2019.[1]

Jak wygląda kwestia stypendiów w zeznaniu podatkowym studenta?

Środki na stypendia dla studentów, które pochodzą z budżetu państwa, stanowią przychód dla studenta. Pojawić może się więc pytanie, czy podlegają one rozliczeniu na zasadach ogólnych? W większości przypadków tak nie jest. Zeznania podatkowego nie składają studenci, którzy otrzymują:

  • stypendium na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym, za dokonania artystyczne oraz studenci studiów doktoranckich i to niezależnie od wysokości stypendium,
  • stypendium naukowe bądź stypendia za wyniki w nauce, o ile przyznane zostały na specjalnych zasadach przez szefa resortu ds. nauki i szkolnictwa wyższego bądź ministra edukacji narodowej,
  • stypendia socjalne pochodzące z budżetu państwa, samorządu oraz ze szkół i uczelni,
  • stypendia z programu Erasums+, obecne zwolnienie obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku.

Istnieją jednak pewne wyjątki, w których stypendia zostają opodatkowane. Dotyczy to sytuacji, w których środki na stypendium zostały uzyskane na ogólnych zasadach, które wynikają z uchwały jednostki samorządowej lub regulaminu pozarządowej organizacji pożytku publicznego i to jedynie w przypadku kwot, które przekraczają 3800 złotych w skali roku. W tej sytuacji opodatkowaniu będzie podlegać jedynie nadwyżka ponad kwotę limitu. Płatnik będzie miał również obowiązek pobierania zaliczek. Opodatkowanie świadczeń wiąże się również z obowiązkiem przekazania stypendyście formularza PIT-11 przez podmiot wypłacający stypendium. Na podstawie tej informacji student będzie mógł przygotować własną deklarację podatkową.

[1] https://www.podatki.gov.pl/pit/bez-pit-dla-mlodych/, dostęp: 10.02.2020r.