Ryczałt ewidencjonowany- jak z niego skorzystać?

Ryczałt ewidencjonowany jest to forma rozliczenia podatkowego, którego dokonać musimy za pomocą PIT-28.   Kto może skorzystać z ryczałtu? PIT-28 […]

Ryczałt ewidencjonowany jest to forma rozliczenia podatkowego, którego dokonać musimy za pomocą PIT-28.

 

Kto może skorzystać z ryczałtu?

PIT-28 jest to formularz przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na własne nazwisko lub jako jeden ze wspólników. Za pomocą tego formularza rozliczają się również osoby uzyskujące przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy oraz poddzierżawy. Dodatkowo mogą dokonać tego osoby duchowne lub na przykład uzyskujące dochody z reklam na blogach.

Dodatkowe warunki korzystania z ryczałtu:

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tej formy rozliczenia nie mogą wykazywać z poprzedniego roku podatkowego dochody przekraczające 150 000 zł z tej działalności lub rozpoczęli wykonywanie działalności w obecnym roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Co zrobić, aby skorzystać z ryczałtu?

Każdy przedsiębiorca oraz osoba, która spełnia warunki rozliczania się za pomocą ryczałtu musi w razie chęci z niego skorzystania złożyć deklarację do Urzędu Skarbowego. Uciążliwe jednak może być to, że deklaracja musi zostać dostarczona z ponad rocznym wyprzedzeniem niż będziemy dokonywać właściwego rozliczenia. Jeżeli więc termin składania zeznania PIT-28 mija w dniu 31 stycznia 2014 roku deklaracja dostarczona musi być już 21 stycznia 2015 roku.

W przypadku, gdy firma założona zostaje po upłynięciu tego terminu przedsiębiorcy zadeklarować tę chęć muszą od dnia założenia działalności do dnia uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli jednak chodzi o odpłatny najem lub dzierżawę, która rozpoczęła się po upływie dopuszczalnego terminu podatnik deklarację złożyć musi do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tego tytułu.

Warto pamiętać, że podczas wypełniania PIT-28 niezbędne będą dla nas załączniki PIT-28/A lub PIT-28/B, na podstawie których określać będziemy wysokość przychodów z poszczególnych źródeł, a następnie należy zsumować ze sobą te kwoty. Nie można zapomnieć także o ulgach i odliczeniach podatkowych, na temat których informacje zamieszczamy w załącznikach PIT/O oraz PIT/D.

 

Ostateczny termin na składanie wniosków PIT do Urzędu Skarbowego mija wraz z dniem 31 stycznia danego roku podatkowego i jest to wyjątek, ponieważ wszystkie inne formularze możemy składać do 30 kwietnia, dlatego też tym bardziej należy zapamiętać ten termin.