Sprawdź do kiedy złożyć PIT-11 i PIT-8C

W tym roku płatnicy muszą pamiętać o wprowadzonej zmianie w składaniu druków PIT-11 i PIT-8C, bowiem mają czas wyłącznie do […]

W tym roku płatnicy muszą pamiętać o wprowadzonej zmianie w składaniu druków PIT-11 i PIT-8C, bowiem mają czas wyłącznie do końca stycznia bieżącego roku, aby złożyć odpowiednie formularze do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.

W 2019 roku PIT-11 i PIT-8C wyłącznie przez Internet

Nowe warunki składania deklaracji PIT-11, PIT-8C, ale także PIT-11A, PIT-40A, PIT-R oraz IFT-1 wymagają wysłania ich wyłącznie za pośrednictwem drogi elektronicznej. Jeszcze w poprzednim roku rozliczeniowym bardzo małe przedsiębiorstwa, które posiadają nie więcej niż pięciu zatrudnionych pracowników, miały możliwość złożenia swoich druków osobiście lub wysyłając dokumenty pocztą, jednak w 2019 roku należy wszystkie niezbędne druki rozliczeniowe wysłać przez internet do końca stycznia.

Powód zmian

Zmiana ta spowodowana jest innowacyjnym sposobem rozliczania podatku przy pomocy e-pit, który został wprowadzony w 2019 roku, jako najwygodniejsza forma rozliczenia, dzięki której podatnicy nie muszą nawet wypełniać, ani wysyłać swojej deklaracji podatkowej, gdyż zostanie ona samodzielnie przygotowana i wysłana do urzędu skarbowego.

Obecnie zwolnieni z uciążliwego obowiązku wypełniania PIT są osoby rozliczające się przy pomocy PIT-37 oraz PIT-38, czyli takie, które rozliczają swój dochód pochodzący z tytułu pracy lub z giełdy. Aby była możliwość dokonania takiego rozliczenia urząd skarbowy potrzebuje złożonego przez płatnika PIT-11, który stanowi informację o wysokości uzyskanych przychodów oraz pobranych zaliczkach na podatek. PIT-8C natomiast informuje urząd skarbowy o dochodach pochodzących z kapitałów pieniężnych, czyli związanych ze sprzedażą papierów wartościowych.

Pamiętaj o nowym terminie!

Do końca stycznia 2019 roku płatnicy zobowiązani są do złożenia niezbędnych deklaracji do dokonania dalszego rozliczenia podatkowego. Płatnicy nie powinni spóźnić się ze złożeniem elektronicznego druku tym bardziej, iż grozi wówczas kara finansowa.

Płatnicy wysłać informacje dotyczące wysokości uzyskanego dochodu podatnikom wysłać muszą bezimiennie do końca lutego 2019 roku.

Podatnicy, których druki od płatników trafią do urzędu skarbowego będą mogli zobaczyć swój e-PIT od 15 lutego. Dodatkowo oprócz wglądu będzie oczywiście możliwość wprowadzenia zmian, dotyczących przykładowo numeru konta, na który na zostać wysłany zwrot lub wybrać cel, na który chcemy przekazać swój 1 % podatku.