Sprzedaż mieszkania nie zawsze obciążona jest podatkiem

Wszyscy ci podatnicy, którzy w wyniku zawartej transakcji sprzedaży mieszkania ponieśli stratę, nie muszą rozliczać się z fiskusem.

Osoby, które zarobiły na takiej transakcji mogą natomiast wykorzystać przysługujące im zwolnienie. Dochód, jaki uzyskamy w wyniku sprzedaży mieszkania musi być wykazany w rocznym zeznaniu podatkowym, do czego służy PIT-39. Warto mieć jednak na uwadze to, że są sposoby aby podatku uniknąć. Krótko mówiąc, w pewnych okolicznościach opłacenie należności fiskusowi po prostu nam się „upiecze”.

PIT-39 do pięciu lat wstecz

Jeśli nosimy sięz zamiarem sprzedania lokalu lub budynku mieszkalnego, warto czasem się wstrzymać… i poczekać na lepszy czas. I nie chodzi tutaj wcale o wzrost wartości sprzedawnej nieruchomości, powód jest znacznie prostszy. Podatek, wykazywany poprzez druk PIT-39, płacony jest tylko od transakcji na nieruchomości, które zostały nabyte lub wzniesione do pięciu lat wstecz. Wszystkie posiadane majątki, które nabyliśmy lub wybudowaliśmy w okresie wcześniejszym są z podatku zwolnione. Należy zatem zastanowić się nad tym, czy nie lepiej po prostu odczekać pewien czas, i sprzedać nieruchomość po tym terminie.Szczególnie jeśli do wygaśnięcia podatku na daną nieruchomość brakuje dosłownie kilku miesięcy lub tygodni.

PIT-39, który rozliczymy w 2015 roku za ubiegły rok podatkowy dotyczył będzie kolejno następujących pięciu lat wstecz: 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 i 2009. Nieruchomości nabyte lub wybudowane przed 31 grudnia 2008 roku są już wyłączone z obowiązku podatkowego.Właściwym drukiem będą wówczas arkusze PIT-36, PIT-36L lub PIT-38.

Zwolnienie podatkowe

Innym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy jest skorzystanie z przysługującego nam zwolnienia podatkowego. Czas, w jakim powinno ono zostać zrealizowane to dwa lata, liczone od końca roku, w jakim dokonaliśmy sprzedaży. Zwolnienie przysługuje natomiast na ‚cele mieszkaniowe’, które szczegółowo scharakteryzowane zostały w treści ustawy o PIT, w art. 21 ust. 25.

Odnosząc się do treści ustawy, za cele mieszkaniowe uznawane są:

• kupienie domu lub mieszkania
• nabycie praw własnościowych do mieszkania
• zakup gruntu przeznaczonego pod przyszłe wzniesienie domu
• budowa, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz innego rodzaju prace remontowe nieruchomości
• zaakceptowanie na cele mieszkalne budynku o charakterze niemieszkalnym
• spłata zaciągniętego kredytu mieszkaniowego, wraz z odsetkami (warunek: kredyt musiał być zaciągnięty przed dniem osiągnięcia przychodu)

Inwestować możemy nie tylko w nieruchomości na terenie Polski, ale także w obrębie Wspólnoty Europejskiej, EOG i Szwajcarii. Zwolnienie przysługuje w takiej części, w jakiej dany podatnik przeznaczył je na cele mieszkaniowe. Kwota będąca iloczynem dochodu i udziału wydatków przeznaczonych na cele mieszkaniowe jest nieopodatkowana.

Wysokość podatku od sprzedaży nieruchomości zawsze kształtuje się według stawki 19%. Jeśli jednak sprzedałeś nieruchomość taniej, aniżeli zapłaciłeś przy jej kupnie – podatku nie zapłacisz