Sprzedaż nieruchomości, w której prowadzona była działalność gospodarcza a PIT

Przetrwanie na rynku w przypadku wielu branż nie jest takie łatwe jak mogłoby się wydawać. Wiele podmiotów osiągających straty finansowe […]

Przetrwanie na rynku w przypadku wielu branż nie jest takie łatwe jak mogłoby się wydawać. Wiele podmiotów osiągających straty finansowe musi prędzej czy później zdecydować się na zamknięcie swojej działalności. Jednak na tym nie koniec. Po dopilnowaniu wszystkich formalności warto zastanowić się co zrobić z nagromadzonym majątkiem przedsiębiorstwa. Jak wygląda kwestia sprzedaży nieruchomości, gdzie prowadzona była działalność gospodarcza? Co z rozliczeniem tego w picie?

Przychody pochodzące ze sprzedaży majątku firmowego

Z art. 14 ust 2 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej uznawane są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością składników majątku, które uznaje się za środki trwałe. Dodatkowo muszą one być ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Od wielu lat pojawia się wiele kontrowersji związanych właśnie z kwestią kwalifikacji źródła przychodów osiąganych z tytułu sprzedaży nieruchomości użytkowanej na rzecz działalności gospodarczej. Najwięcej sprzeczności pojawia się w sytuacji, kiedy dana nieruchomość nie jest wpisana do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Sprzedaż nieruchomości, która nie jest wprowadzona do ewidencji środków trwałych

Ważnym wydarzeniem w tym zakresie było stanowisko, które zostało zajęte przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 25 października 2011 roku.  Wówczas doszło do orzeczenia, że w przypadku sprzedaży nieruchomości użytkowej:

  • Użytkowanej w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Niebędącej środkiem trwałym, który w świetle ustawy powinien być

Wtedy nie występuje przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.  Stąd pojawia się jasny wniosek świadczący o tym, że wpisanie nieruchomości do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ma charakter drugorzędny i nie sprawia, że przychody te nie zostaną zakwalifikowane, jako te z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zbycie nieruchomości

Sprzedaż środka trwałego będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w momencie, kiedy upłynie 5 lat. W tym przypadku warto mieć na uwadze również odpowiedni system liczenia tego okresu. Odliczanie należy rozpocząć od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia lub wybudowania. Wiele osób mylnie twierdzi, że czas ten zliczany jest od dnia, w którym nabyto lub wybudowano środek trwały.

Zamykanie własnej działalności jest bardzo często obarczone koniecznością dopełnienia wielu czynności. Szczególnie ważne jest to aby dopilnować tych, które dotyczą Urzędu Skarbowego. Jest to kwestia bardzo drażliwa. Lepiej nie narażać się na kary (te potrafią być czasami naprawdę wysokie) lub kontrole, które są przyczyną sporego stresu.[1]

[1] https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/dzialalnosc-gospodarcza/3564616,Sprzedaz-nieruchomosci-na-ktorej-prowadzono-dzialalnosc-gospodarcza-opodatkowanie-PIT-i-ksiegowanie-w-pkpir.html, dostęp: 24.11.2019r.