Stawki za kilometrówkę

Za każdą podróż służbową pracownik liczyć może na zwrot kosztów, które ustalane są na podstawie przejechanych odległości, do czego służą […]

Za każdą podróż służbową pracownik liczyć może na zwrot kosztów, które ustalane są na podstawie przejechanych odległości, do czego służą stawki kilometrówki. W przypadku właścicieli firm, którzy użytkują samochody w celach biznesowych stawki przewidziane za przejechane kilometry są bardzo ważne. Szczeólnie, jeśli myslą oni o zaliczeniu wydatków na paliwo do kosztów przychodu. W jaki sposób należałoby ugryźć ten problem? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Jeśli chodzi o same zmiany w kwotach, to takich akurat nie zaobserwuejmy. Na rok 2015 stawki są takie sam, jak w ubiegłym i wynoszą kolejno 0,5214 zł dla samochodów osobowych przy pojemności skokowej silnika do 900 cm3 oraz 0,8358 zł dla samochodów osobowych przy pojemności powyżej 900 cm3, dla motocykli będzie to 0,2302 zł i w przypadku motorowerów 0,1382 zł. Kwoty te nie zmieniły się od praktycznie ośmiu lat i w tej materii zmian nic nie zapowiada. Przynajmniej na razie.

Formalności związane z kilometrówką

Obowiązek prowadzenia kilometrówki przez przedsiębiorców nakłada na nich art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. Wszelkie koszty związane z eksploatowaniem samochodu mogą być zaliczane do kosztów firmowych, jeśli pojazd użytkowany był z przeznaczeniem na cele biznesowe. Treść przepisu wspomina oczywiście o tym, że to podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W prowadzonej kilometrówce powinny się znaleźć takie dane jak numer rejestracyjny pojazdu, pojemność silnika w cm3, kady kolejny numer wpisu, data oraz cel wyjazdu (przejazdu), dokładny opis trasy od punktu do pukntu (lub skąd dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, stawkę za 1km przebiegu, kwotę będącą iloczynem kilometrow i stawki za 1km przebiegu. Pod wszystkim powinien figurować podpis właściciela firmy.

Większość osób ma najczęściej ten sam problem – w którym miejscu należy wpisać wydatki poniesione na samochód i ewidencję przebiegu. Służy do tego natomiast kolumna 13 Księgi Przychodów i Rozchodów, w polu oznaczonym jako pozostałe wydatki. Na podstawie rekordów w kilometrówce oraz wydatkach widniejących na fakturach dokonuje się księgowania kwot. Tutaj istnieje także pewne ograniczenie: właściciel firmy nie może zaliczyć większej kwoty wydatków, jeśli przekroczy ona założony z góry limit (przebyte kilometry razy stawka za przejechany kilometr).

Bywa i tak, że pracodawca refunduje przejazdy pracownikom, którzy poruszają się

prywatnymi samochodami. Wszystko odbywa się na identycznych zasadach, tak jak w przypadku gdy przedsiębiorca poruszałby się swoim prywatnym pojazdem. Koszty jak najbardziej mogą być refundowane, ale tylko z faktycznie „nabitych” kilometrów.

Sposób naliczania kwoty również nie odbiega od tego, jaki stosowany jest wobec przedsiębiorcy, a zatem suma przejechanych kilometrów mnożona jest przez stawkę za 1 kilometr. Tę kwotę, którą zwróci przedsiębiorca, może sobie on jednocześnie odpisać jako koszt uzyskania przychodu. Z takiej możliwości skorzystać nie będziemy mogli tylko i wyłącznie, jeśli ustalone stawki w naszej firmie byłyby wyższe, w przeliczeniu na 1 kilometr przebiegu danej maszyny. I tutaj możemy jednak obliczyć koszt – należy wówczas przemnożyć analogicznie przejechane kilometry przez stawkę za 1 km, ustalane ustawowo.