Ulga abolicyjna w picie zerowym dla młodych

Od 2019 roku w życie weszła regulacja wprowadzająca ulgę dla młodych. Jest to szansa przede wszystkim dla osób zaczynających pierwsza […]

Od 2019 roku w życie weszła regulacja wprowadzająca ulgę dla młodych. Jest to szansa przede wszystkim dla osób zaczynających pierwsza pracę. Ma to na celu aktywizację zawodową takich grup społecznych jak przykładowo studenci. Jest to czynnik zachęcający do pracy. Opodatkowanie pracy idzie w dół. W przeciwnym wypadku działa to zniechęcająco, kiedy Państwo zabiera więcej od osób pracujących.[1]

Czym jest ulga abolicyjna?

Dotyczy ona tych podatników, którzy uzyskali przychód za granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Odnosi się ona do tych państw, które za sposób unikania podwójnego opodatkowania wybrały metodę podwójnego odliczenia.

Wysokość ulgi abolicyjnej

Ulga ta sprawia, że dochodzi do zrównania podatku dochodowego do takiej wysokości podatku przy metodzie zwolnienia z progresją. Różnica jest równoznaczna z kwotą pozostałości pomiędzy podatkiem wyliczonym metoda proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wyliczonym metoda zwolnienia z progresją.

Ulga abolicyjna w picie

Pomimo tego, że kwestie podatkowe w Polsce dla młodych osób uległy korzystnej poprawie, nadal podejmują pracę za granicami kraju. Skala podatkowa kształtuje się z reguły w zależności od miejsca zamieszkania. Osoby otrzymujące dochody są objęte obowiązkiem rozliczania w Polsce. Sytuacja ulega komplikacji wtedy, kiedy rezydent osiąga dochody jednocześnie w Polsce oraz poza jej granicami. Wtedy dochodzi do sytuacji, kiedy swoje zastosowanie znajduje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która jest zawierana pomiędzy Polską, a wybranymi państwami.

Czy zerowy pit dla wszystkich?

PIT dla młodych nie obejmuje wszystkich osób. Źródła przychodu, które podlegają pod opodatkowanie pomimo wieku podatnika to:

  • Umowa o dzieło,
  • Zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 30 ust. 1 ustawy o PIT,
  • Pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • Umowa zlecenie zawarta z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Metoda wyłączenia z progresją

To rozwiązanie pojawia się w przypadku umów zawieranych z Austrią, Chorwacją, Francją, Hiszpanią, Niemcami oraz Szwecją. Polega ona na tym, że jedno z powyższych państw, gdzie podatnik uzyskał dochód składa rezygnację z roszczenia podatkowego odnośnie dochodu opodatkowanego w państwie, gdzie pracownik podlega pod obowiązek podatkowy, czyli w Polsce. Tutaj pojawia się obowiązek uwzględnienia dochodów podczas ustalania wysokości stóp procentowych, która jest wskaźnikiem do opodatkowania dochodów w określonym państwie. Obejmuje to zwolnienie z opodatkowania w Polsce dochodów, które zostały wypracowane za granicami ojczyzny. Dochody są wykorzystywane do obliczenia stopy procentowej. Jest ona wyliczana na potrzeby ustalenia podatku od dochodów krajowych. Bardzo często pojawia się sytuacja, w której po uwzględnieniu dochodów z zagranicy obowiązek podatkowy ulega obniżeniu.

Zwolnienie z podatku dochodowego dla najmłodszych osób oznacza przede wszystkim szansę na poprawę sytuacji portfelowej. Młodzi ludzie chętniej mogą wybierać szycie z pracy niż zasiłków. Kiedy ich wysiłek nie jest opodatkowany, wtedy w ich kieszeni zostaje po prostu więcej. Warto mieć na uwadze, że młodzi ludzie na początku swojej kariery zarabiają zdecydowanie mniej niż w późniejszych latach. Dlatego zerowy PIT dla młodych jest właściwym sposobem na aktywizację takich grup społecznych jak przykładowo studenci.

[1] https://biznes.wprost.pl/gospodarka/10271983/zerowy-pit-dla-mlodych-pracownikow-a-ulga-abolicyjna.html, dostęp: 24.11.2019r.