Ulga internetowa – jak skorzystać?

Kiedy można skorzystać z odliczeń od podatku ulgi internetowej?    Możliwość odliczenia od podatku ulgi internetowej występuje o ile: podatnik […]

Kiedy można skorzystać z odliczeń od podatku ulgi internetowej?

   Możliwość odliczenia od podatku ulgi internetowej występuje o ile:

  • podatnik zapłacił w danym roku podatkowym za użytkowanie Internetu w lokalu bądź budynku, w którym mieszka,
  • wydatek jest potwierdzony fakturą VAT, do rozliczenia wystarczy posiadanie tego dokumentu – nie trzeba jej dołączać do rozliczenia.

Ulga internetowa na wydatki poniesione w wyniku korzystania z usług internetowych stała się popularna przede wszystkim wówczas, gdy ustawodawca zniósł obowiązek korzystania z usług internetowych wyłącznie w miejscu zamieszkania. W związku z tym można odliczyć wszelkiego rodzaju opłaty wynikających ze świadczenia usług związanych z globalnym dostępem sieci. Nie ma tu większego znaczenia czy usługa ta jest świadczona wyłącznie w jednym lokalu czy jest to dostęp do sieci beż konkretnej lokalizacji na terenie całego kraju, np. dostęp do sieci świadczony przez operatora telefonii komórkowej.

Ustawa z 24 października 2012 r. ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) od 1 stycznia 2013 roku. W związku z tym rozliczenia ulgi internetowej za rok 2012 należy dokonać w sposób zgodny z zasadami obowiązującymi dotychczas, tzn.:
  • od  dochodów podatnicy mogą odliczyć kwotę wydatków poniesionych z tytułu korzystania z usług internetowych, ale w kwocie nieprzekraczającej 760 zł w danym roku podatkowym,
  • wysokość wydatków ustalona jest na podstawie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów, który musi zawierać dane potwierdzające tożsamość  odbiorcy usługi a także dane sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej usługi a także wysokość kwoty do zapłaty.

Odliczenie za Internet za rok 2012 uwzględniane jest na dodatkowym załączniku PIT/O informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku. Poniesione wydatki nie muszą być udokumentowane odpowiednimi fakturami, wystarczającym potwierdzeniem jest dowolny dowód wpłaty, z którego będzie wynikać kto, komu i ile zapłacił za korzystanie z usług internetowych.

Komu przysługuje możliwość skorzystania z ulgi na Internet w roku podatkowym za rok 2013?

            Limit odliczenia w 2013 roku nadal będzie wynosił 760 zł. Wydatki nadal muszą mieć potwierdzenie w postaci dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Zmiana następuje w gronie podatników, którzy będą mieli możliwość rozliczania w zeznaniach podatkowych za 2013 rok koszty wynikające z korzystania z usług internetowych.

Rozliczając się za rok 2013 w roku 2014, czyli na nowych zasadach po wprowadzonych zmianach ulga za Internet ma przysługiwać podatnikom wyłącznie w kolejno następujących po sobie dwóch latach. Możliwość ta istnieje jeśli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego typu odliczenia. Zmiana ta uniemożliwia odliczenie ulgi na Internet tym podatnikom, którzy w latach 2005 – 2011 nie dokonywali odliczeń z tego tytułu w sowich rozliczeniach rocznych. Możliwość taką mają również podatnicy, którzy po raz pierwszy uwzględnią ulgę na Internet za rok 2012. Nowelizacja ustawy przewiduje zmianę, która zakłada, że odliczyć będzie można 760 zł, podobnie jak dotychczas z tym, że w dwóch po sobie następujących latach. Modyfikacja ta miałaby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku.