Ulga meldunkowa

Ulga meldunkowa jest to ulga przysługująca osobom sprzedającym mieszkanie. Osoby, które sprzedają mieszkanie nabyte w latach 2007 – 2008, muszą […]

Ulga meldunkowa jest to ulga przysługująca osobom sprzedającym mieszkanie. Osoby, które sprzedają mieszkanie nabyte w latach 2007 – 2008, muszą rozliczyć się według obowiązujących wówczas zasad. Przepisy pozwalają nie płacić podatku tym, którzy byli zameldowani w zbywanym lokalu co najmniej przez 12 miesięcy.

Na czym polega ulga meldunkowa?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT, obowiązującym w latach 2007 – 2008, sprzedający mieszkanie powinien spełnić dwa warunki, by skorzystać z ulgi meldunkowej. Po pierwsze, udowodnić okres zameldowania na pobyt stały nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Po drugie, złożyć w terminie oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia.

Kto może skorzystać z ulgi meldunkowej?

Wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:
– budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
– lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
– prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.