Ulga na dzieci, a e-PIT. Podatnicy muszą sami zadbać o swoje odliczenia

Podatnicy, będący rodzicami, którzy od tego roku mają możliwość skorzystania z nowego systemu rozliczeniowego Twój e-PIT nie powinni całkowicie pozostawiać […]

Podatnicy, będący rodzicami, którzy od tego roku mają możliwość skorzystania z nowego systemu rozliczeniowego Twój e-PIT nie powinni całkowicie pozostawiać obowiązku rozliczeniowego programowi.

Czy Twój e-PIT uwzględni ulgi w rozliczeniu?

Oczywiście w trakcie tworzenia programu starano się, aby w jak największym stopniu ułatwić podatnikom wypełnianie skomplikowanych druków oraz jak najdokładniej wypełnić zeznanie podatnika, aby nawet całkowicie mógł zapomnieć o obowiązku podatkowym.

Zeznania podatkowe były wypełniane na podstawie otrzymanych danych od pracodawców oraz w oparciu o zgromadzone informacje przez urząd skarbowy. Oznacza to, że Twój e-PIT uwzględniał w rozliczeniu ulgi, z jakich korzystał podatnik w latach ubiegłych,

Niewykorzystana ulga na dzieci

Podatnicy, którzy nie wykorzystali całkowicie ulgi nie powinni pozostawiać swojego rozliczenia bez własnej ingerencji. Oczywiście Twój e-PIT uzupełnił dane, które należało wpisać w rozliczeniu jak najbardziej skrupulatnie, aby podatnicy mieli możliwość zaakceptowania i wysłania deklaracji od razu lub uzupełniając ją w niewielkim stopniu.

W przypadku niewykorzystanej ulgi na dzieci podatnicy muszą jednak w przygotowanym rozliczeniu podatkowych wpisać wysokość składki ZUS, jaka jest rozliczana w formularzach podatkowych.

Dopiero, kiedy podatnik sam uzupełni brakujące informacje, program Twój e-PIT naniesie na rozliczenie odpowiedni zwrot.

Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku pozostawienia przygotowanego rozliczenia zwrot nie zostanie przekazany podatnikowi.

Jak ująć ulgę na dzieci w Twój e-PIT?

Aby uwzględnić należną ulgę należy po zalogowaniu się do systemu podatkowego odnaleźć funkcję „dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dziecko”. Następnie podatnik będzie musiał samodzielnie uzupełnić wyświetlone przez program pola. Należy wpisać kwotę, która ujęta jest w PIT-37, poz. 116, która stanowi wysokość składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Po wykonaniu tej czynności pozycja „dodatkowa kwota do zwrotu z ulgi na dzieci” zostanie uzupełniona automatycznie przez program. Ostatnimi krokami będzie zatwierdzenie wprowadzonych danych oraz uwzględnienie kwoty ulgi w zeznaniu.

Jeśli nie musimy wykonywać żadnych dodatkowych czynności, związanych z wpisanymi w druku PIT informacjami, możemy zaakceptować deklarację oraz wysłać przez internet do urzędu skarbowego, celem dokonania rozliczenia podatkowego.

Ile można uzyskać, dzięki uldze na dzieci?

Należy pamiętać, że kwota, która jest różnicą, między ulgą na dziecko, a kwotą, jaka zostanie odliczona od wyliczonego podatku musi być mniejsza lub równa kwocie, która została uiszczona z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Tylko wtedy, kiedy podatnik poda kwotę składek, zostanie ustalony limit ulgi, jaka jest należna podatnikowi.

W innym przypadku nie będzie to możliwe, dopóki podatnik nie uzupełni wymaganej rubryki, gdyż urząd skarbowy nie będzie posiadał informacji o maksymalnej możliwej kwocie odliczenia, z tytułu ulgi na dziecko.