Ulga na dziecko w Twój e-PIT

Jedną z najbardziej popularnych ulg, z jakiej mają możliwość korzystać podatnicy jest ulga prorodzinna, czyli tak zwana ulga na dziecko. […]

Jedną z najbardziej popularnych ulg, z jakiej mają możliwość korzystać podatnicy jest ulga prorodzinna, czyli tak zwana ulga na dziecko. Dzięki niej polskim podatnikom udaje się często znacznie obniżyć kwotę należnego podatku.

Ulga na dziecko w Twój e-PIT

Co prawda nowoczesny system rozliczeniowy wypełniła za podatników, rozliczających się przy pomocy druków PIT-37 i PIT-38 w znacznym stopniu, który umożliwia wysłanie deklaracji podatkowej bez ingerencji podatnika, jednak od pojawienie się usługi na portalu podatkowym specjaliści radzą, aby i tak zalogować się na swój indywidualny profil, w celu potwierdzenia wprowadzonych danych.

Okazuje się, że pominięcie tego kroku może wiele kosztować podatników, gdyż wypełniony PIT jest utworzony w formie podstawowej, która nie uwzględni w naszym rozliczeniu ulgi na dziecko.

Początkowo Ministerstwo Finansów informowało podatników, że program Twój e-PIT nie odliczy przysługującej ulgi na dzieci, które zostały urodzone w 2018 roku, gdyż urząd skarbowy nie posiada na ten temat informacji, jak również nie ma możliwości dowiedzieć się tego z ubiegłorocznych rozliczeń. Dodatkowo uczulano, aby w przypadku posiadania dzieci pełnoletnich, które w dalszym ciągu kontynuują naukę oraz nie są starsze niż 25 lat, również samodzielnie dokonać odliczeń, ze względu na to, iż należy potwierdzić posiadanie statusu ucznia naszego dziecka.

Samodzielnie odlicz ulgę!

Bardzo istotną informacją dla podatników jest jednak fakt, że samodzielnie należy dokonać odliczenia ulgi na dziecko, w rozliczeniu podatkowym, przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową.

Wynika to z ustalonego limitu wysokości ulgi, która wynosić może maksymalnie kwotę równą wartości składek ZUS i zdrowotnych, które zostały opłacone w trakcie roku podatkowego lub pobrane od płatnika.

Oznacza to jednoznacznie, że dopóki samodzielnie nie uzupełnimy części rozliczenia o wysokość uiszczonych składek, to ulga prorodzinna nie zostanie odliczona od należnego podatku. Dopiero, gdy zalogujemy się do swojej deklaracji i wpiszemy kwotę składek program będzie mógł zastosować ulgę zgodnie z obowiązującym limitem.

Jak dodać ulgę w programie Twój e-PIT?

Aby podatnik mógł obniżyć kwotę podatku poprzez skorzystanie z ulgi na dziecko musi w pierwszej kolejności wejść na stronę portalu podatkowego, na którym jest udostępniona usługa Twój e-PIT. Następnie przy pomocy numeru PESEL oraz danych zawartych w zeszłorocznym rozliczeniu lub w aktualnym druku PIT-11 można zalogować się na swój indywidualny profil, na którym znajdziemy przygotowane przez KAS rozliczenie podatkowe.

Kolejnym krokiem jest odszukanie pól o nazwie ulgi i odliczenia, a następnie uzupełnienie niezbędnych danych.

Ile wynosi ulga na dzieci?

Podatnicy posiadający na swoim utrzymaniu dzieci, które spełniają warunki do odliczenia od podatku mają prawo do pomniejszenia podatku o ustalone kwoty, które różnią się od siebie w zależności od tego, które z kolei jest to dziecko.

Mianowicie w zeznaniu podatkowym za 2018 rok kwota, jak przysługuje do odliczenia za pierwsze i drugie dziecko to 92,67 zł miesięcznie, co rocznie daje kwotę równą 1112,04 zł na każde z nich. W przypadku uwzględnienia ulgi na trzecie dziecko kwota ta zwiększa się i wynosi 166,67 zł miesięcznie, co daje łącznie 2000,04 zł na rok. Czwarte i każde kolejne dziecko umożliwia odjęcie od należnego podatku 225 zł miesięcznie, czyli 2700 zł rocznie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z ulgi?

Przede wszystkim odliczenie przysługuje dzieciom, które są małoletnie, czyli nie ukończyły jeszcze osiemnastego roku życia. W przypadku pełnienia opieki nad dzieckiem, które otrzymuje rentę socjalną, czy też zasiłek pielęgnacyjny, bez względu na jego wiek. Odliczenie dotyczy również dzieci pełnoletnich, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia i utrzymują status ucznia.