Ulga na IKZE w 2020 roku

W przypadku rozliczania podatku dochodowego można wyróżnić wiele ulg. Jedną z nich jest właśnie ulga na IKZE. Korzystając z tej […]

W przypadku rozliczania podatku dochodowego można wyróżnić wiele ulg. Jedną z nich jest właśnie ulga na IKZE. Korzystając z tej możliwości odkładania na swoją emeryturę można przede wszystkim.

Rozwinięcie tego skrótu to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Jest to dobrowolna forma ubezpieczenia społecznego w Polsce. Stanowi ono tak zwany III filar emerytalny. IKZE jest kontem, które służy do gromadzenia dodatkowych funduszy na emeryturę. Wpłaty na konto mogą być odliczone w określonym roku od dochodu. Wpłaty są limitowane. Nie można dokonać większej wpłaty niż 1,2 krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w skali miesiąca w narodowej gospodarce za wybrany rok.

Kiedy odliczenie od dochodu nie jest możliwe?

Odliczenie jest wykluczone, jeśli wpłaty:

  • Zostały zwrócone podatnikom w jakiekolwiek formie,
  • Zostały odliczone od przychodów w oparciu o ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od wskazanych osób w przypadku określonych rodzajów przychodów przypisanych do osób fizycznych.

Ulga podatkowa na IKZE. Co można odliczyć?

Podczas rozliczania swojego PIT-u za 2019 rok można odliczyć kwotę uwzględniającą rzeczywiście poniesione kwoty wydatku. Jednak nie może być ona wyższa niż 1,2 krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym pisano już w powyższym akapicie. W 2019 roku maksymalna kwota wpłat na IKZE wynosiło 5 718 zł.

Co może być dowodem?

Prawda jest taka, że w świetle prawa dowodem może być każdy dokument, który stanowi potwierdzenie wpłaty. Może być to druczek z poczty lub wydruk z konta bankowego, co stanowi potwierdzenie przelewu. Odliczenia można dokonać po zakończeniu roku podatkowego w swoim zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28.

Ile można zyskać na odliczeniu?

W przypadku odliczenia IKZE można zyskać tak naprawdę całkiem sporo.

Zarobki w skali rokuStawka podatkuOdliczenie przy maksymalnej kwocie wpłaty 5718 zł
Do 85 528 zł18%1029,24 zł
powyżej 85 52832%1829,76 zł
osoby prowadzące działalność – podatek liniowy19%1086,42 zł

W powyższej tabeli prezentują się zyski jakie można zarejestrować podczas korzystania z możliwości IKZE. Jest to uzależnione między innymi od tego jaka stawka podatku dotyczy danego podatnika. W ten sposób kształtuje się kwota, która jest odliczana od przychodów za cały rok. Jesli podatnik chce osiągnąć możliwie maksymalne odliczenie przy kwocie wpłaty 5718 zł, wówczas jego odliczenie w przypadku stawki 18% wyniesie 1029,24 zł, 32% – 1829,76 zł oraz 1086,42 zł w przypadku 19%.

Dlaczego warto korzystać z produktów emerytalnych?

Dla niektórych osób oszczędzania wcale nie jest takie łatwe i przychodzi im to z dużym trudem. Jednak w sytuacji, kiedy to określony system dba o to, aby odliczane były określone składki, wówczas są zmuszeni do tego.

IKZE jest jedną z możliwości, jaką mogą wybrać polscy podatnicy do odkładania na swoją emeryturę. W przypadku IKZE zaletą jest zdecydowanie możliwość odliczania od dochodu podczas rozliczania swojego PIT-u. Wówczas zmniejsza to zobowiązanie podatkowe, a co za tym idzie może doprowadzić w rezultacie do otrzymania zwrotu z Urzędu Skarbowego.