Ulga termomodernizacyjna w PIT za 2019 r.

Poczynając od 2019 roku, możliwe jest wykorzystanie przez właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości mieszkalnych typu jednorodzinnego prawa do ulgi podatkowej ujętej […]

Poczynając od 2019 roku, możliwe jest wykorzystanie przez właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości mieszkalnych typu jednorodzinnego prawa do ulgi podatkowej ujętej w PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Nowe zasady pozwalają podatnikom odliczyć od dochodu wydatki, które związane są bezpośrednio z nowoczesną termomodernizacją budynków. Co ważne mowa jest o pełnej kwocie wydatku. Ulga obejmuje bezpośrednie koszty związane z zakupem materiałów budowlanych, wszelkich niezbędnych urządzeń, a także wydatki na usługi wynikające z samego przedsięwzięcia budowlanego i modernizacyjnego. Oczywiście należy ściśle trzymać się listy wydatków z określonego przez literę prawa wykazu.

Odliczenie ulgi wymaga trzymania się jasno określonych reguł postępowania:

  • nie ma potrzeby rozpoczynana termomodernizacji od audytu;
  • przy wyborze towarów i usług należy kierować się wykazem tych, które można odliczyć od dochodu;
  • wszelkie wydatki należy odliczać osobno za każdy rok, co oznacza bezpośrednio w deklaracji rocznej PIT za okres, w którym dokonano zakupów;
  • a najważniejszą kwestią jest obwarowanie, które wymusza ukończenie przedsięwzięcia w ciągu trzech lat od momentu rozpoczęcie prac czy dokładnie poniesienia pierwszych wydatków.

Brak audytu termomodernizacyjnego to szczególny czynnik, który mądrze wykorzystany może pozwolić nam wykorzystać tak dobre warunki do przeprowadzenia remontu nawet tam, gdzie końcowe efekty nie będą gwarantować znacznej poprawy sytuacji termicznej zabudowań. Brak audytu to również brak formalnego potwierdzenia takich zmian.

Dla kogo ulga jest przygotowana?

Nowelizacja obejmowała właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych, ale ulga dotyczy budynków jednorodzinnych. Mowa o zabudowaniach wolno stojących, bliźniaczych, ale także szeregowych lub grupowych. Obwarowanie mówią również o zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych i o budynkach stanowiących samodzielną całość. Całość, w której dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych lub jednej części mieszkalnej i lokalu użytkowego o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej tego budynku. Z tego wynika, że z odliczeń nie mogą skorzystać mieszkańcy typowych bloków, ani właściciele nieruchomości komercyjnych. Ważne jest również to, że odliczenie ulgi musi dotyczyć jedynie dokonywanych prac w części mieszkalnej, dlatego częściowe użytkowanie komercyjne nie ma wpływu na możliwości wykorzystania dostępnego zwolnienia.

Czego mogą dotyczyć wydatki?

Zakres usług i towarów, których dotyczą nowe zwolnienia, ściśle związany jest z pracami termomodernizacyjnymi w budynkach. Chodzi w szczególności o wydatki na materiały budowlane, usługi związane z bezpośrednim wykonaniem modernizacji, ale także na wykorzystane później urządzenia. Po dokładną listę odsyłamy do wykazu rodzajów tych materiałów z rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489). Są to jednak dość ogólne określenie zasad, jakimi powinien kierować się podatnik.

Z ważniejszych kwestii:

  • zakupy tylko u czynnych podatników VAT;
  • koszt audytu również możliwy jest do odliczenia;
  • limit ulgi ustalono na 53 000 zł brutto;
  • ulga może być rozliczania maksymalnie przez 6 lat.