Ulgi w PIT-28 2013/2014

PIT-28 jest rozliczeniem dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki, jak również dla osób zdobywających przychody z […]

PIT-28 jest rozliczeniem dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki, jak również dla osób zdobywających przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, oraz poddzierżawy.

Warto wiedzieć, że rozliczenie w formie ryczałtu już samo w sobie jest dużą ulgą, ponieważ opodatkowanie wynosi 8,5 % i nie zmienia się nawet w zależności od wysokości uzyskanych dochodów.

Ulgi w PIT-28 2013/2014

Ulgi w tym formularz rozliczane są głównie za pomocą załącznika PIT/O, ale także PIT/D.

Oznacza to, że w pierwszym przypadku możemy dokonać wszystkich standardowych odliczeń z tytułu:

  • Ulgi internetowej– która w tym roku podatkowym dostępna będzie zgodnie z wprowadzonymi nowelizacjami tylko dla osób, które nigdy wcześniej z niej nie korzystały lub wykorzystały ją w swoich rozliczeniach wyłącznie w zeszłym roku podatkowym. Warto pamiętać, że aby z niej móc skorzystać należy posiadać dowód, na przykład w postaci podpisanej umowy na to, że uiszczaliśmy comiesięczne opłaty za korzystania z internetu.
  • Ulgi rehabilitacyjnej– która przeznaczona jest dla osób, które posiadają orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności. Takie osoby, lub osoby zajmujące się nimi mogą dokonać wielu odliczeń podatkowych związanych z poniesionymi kosztami na cele rehabilitacyjne, takie jak wyjazdy lub zajęcia rehabilitacyjne, niezbędny sprzęt, umożliwiający lepsze i łatwiejsze funkcjonowanie jak również wiele produktów ortopedycznych.
  • Ulgi na leki– warto pamiętać, że od podatku można odliczyć leki, które zalecone zostały przez lekarza, które przyjmować musimy czasowo lub stale. Ważne jest to, że nie obowiązują żadne górne limity odliczenia, jednak możemy ich dokonać co miesiąc tylko wtedy, gdy wydana kwota przewyższy 100 zł. Odliczenia dokonuje się więc w sposób taki, że w pierwszym miesiącu wydaliśmy 120 zł na leki, więc odliczenie wynosi 20 zł, natomiast w drugim 170, co daje nam 70 zł odliczenia. Należy następnie zsumować wszystkie nadpłacone kwoty, a następnie odliczyć je od wysokości podatku.
  • Ulgi za darowizny– są to ulgi związane z przekazanymi darowiznami na rzecz kultu, czy kościoła, na cele pożytku publicznego, jak również za oddaną krew. W pierwszych dwóch przypadkach odliczenie wynosi tyle ile wydaliśmy w tym celu, jednak wota ta nie może przekraczać 6% dochodu. Jeżeli chodzi natomiast o ulgę za krew ustalone jest, że każdy litr oddanej krwi jest warty 130 zł, jeżeli więc będziemy oddawać ją co drugi miesiąc w roku możemy otrzymać 390 zł odliczenia.

Wyjątek w ulgach PIT-28

Pomimo, że w formularzu PIT-28 obowiązują standardowe załączniki PIT/D, który przeznaczony jest na odliczenia związane z ulgą mieszkaniową oraz PIT/O, w którym możemy uwzględnić wiele ulg nie możemy skorzystać w tym przypadku, w przeciwieństwie do innych z ulgi prorodzinnej. Odliczenie jej jest możliwe za pomocą tego załącznika, jednak tylko w przypadku innych druków, takich jak PIT-36 lub PIT-37. Jeżeli chodzi jednak o rozliczanie za pomocą ryczałtu musimy pamiętać, że ulga na dziecko nie może zostać wówczas uwzględniona