Umowa najmu a zwolnienia PIT

Inwestowanie w nieruchomości już od długiego czasu jest uznawane za najlepszy sposób, w jaki można pomnożyć posiadane zasoby finansowe. Przede […]

Inwestowanie w nieruchomości już od długiego czasu jest uznawane za najlepszy sposób, w jaki można pomnożyć posiadane zasoby finansowe. Przede wszystkim jest to inwestycja, która pozwala na uzyskanie wysokiego zwrotu. Jednak warto mieć na uwadze, aby mieć zabezpieczoną pozycję że strony podatkowej. Dochody powstałe z tytułu sprzedaży nieruchomości lub ich najmu muszą być wykazane w picie.[1]

Najem źródłem kontrowersji podatkowych

W wielu sytuacjach to właśnie najem prowadzi do wielu kontrowersji oraz niejasności wynikających z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym. Czasowe wynajmowanie mieszkania nie zawsze przesądza o tym, że podatnik nie a możliwości realizowania swoich celów mieszkaniowych. Zasada w przypadku sprzedaży nieruchomości jest jedna – zbycie mieszkania wcześniej niż 5 lat licząc od końca roku nabycia należy wykazać w picie jako przychód.

Dlaczego 5 lat?

Ze strony ustawodawcy jest to sposób na walkę z szarą strefą czerpiącą dochody z obrotu nieruchomościami. Okres 5 lat jest na tyle duży, że cała branża nielegalnego obrotu mieszkaniami jest mało płynny, a co za tym idzie nieopłacalny dla inwestorów.

Opodatkowanie

Jeśli sprzedaż mieszkań jest Twoim sposobem na życie i czerpiesz z tego tytułu dochody, wówczas musisz zapłacić za to podatek. Opodatkowanie można wybrać spośród dwóch możliwości:

  • Podatek ryczałtowy,
  • Zasady ogólne

Dodatkowo warto mieć na uwadze, że rok 2019 to okres znacznych zmian w tym zakresie i warto zaczerpnąć informacji na ten temat, aby dopilnować wszystkich swoich obowiązków podatkowych. Najistotniejsze zmiany to:

  • Zmiana kwoty wolnej od podatku z 6600 do 8000 zł, co oznacza brak rozliczeń z Urzędem Skarbowym w przypadku wystąpienia wyższych dochodów.
  • W przypadku rozliczania się ryczałtem, kiedy roczny przychód przekracza równowartość 100 000 zł, wówczas musisz wybrać wyższą stawkę podatku ryczałtowego, czyli 12,5% zamiast 8,5%, które funkcjonowało do tej pory.
  • Nie ma potrzeby zgłaszania do Urzędu Skarbowego, kiedy chcesz rozliczyć się ryczałtem. Jedynym warunkiem jest terminowe odprowadzanie zaliczki. Tutaj należy pamiętać, aby przelew zatytułować w następującej formie: “Ryczałt – najem mieszkania”.

Podatek na zasadach ogólnych

W tym przypadku kalkulacja podatku opiera się na poniższej tabeli:

Do 85 528 zł18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02
Ponad 85 528 zł14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

W tym przypadku bardzo często zdecydowanie bardziej korzystne może okazać się wybranie innej metody opodatkowania (jeśli ustawa na to pozwala). Czasami granica pomiędzy pierwszym a drugim progiem potrafi być bardzo cienka i bardzo łatwo ją wtedy przekroczyć, co oznacza przekazanie dla fiskusa większej kwoty podatku.

Nieruchomości w wielu sytuacjach parafią zapewnić druga pensję inwestorom – oczywiście jeśli pracują równoległe na etacie. Jednak warto jest pamiętać przede wszystkim o tym, aby zadbać o wszystkie regulacje związane z Urzędem Skarbowym. W ten sposób unikniesz niepotrzebnego stresu oraz wydatków spowodowanych nałożeniem kary że strony fiskusa. W ten sposób unikniesz straty.

[1] https://www.rp.pl/Podatki/311219994-Umowa-najmu-nie-przekresla-prawa-do-zwolnienia-w-PIT-przy-sprzedazy-mieszkania.html, dostęp: 24.11.2019r.