Urzędy Skarbowe chcą rozliczać PIT 2015 w formie elektronicznej

Elektroniczne wypełnianie druków PIT to już wkrótce codzienność, a nie opcja dla chcących rozliczyć się szybciej. Ministerstwo Finansów rozpoczęło kampanię […]

Elektroniczne wypełnianie druków PIT to już wkrótce codzienność, a nie opcja dla chcących rozliczyć się szybciej. Ministerstwo Finansów rozpoczęło kampanię informacyjną, mającą na celu zachęcenie osób rozliczających się w tradycyjny sposób do korzystania z systemu internetowego, dostępnego na jego stronie.

W roku 2015 płatnicy rozliczający więcej niż pięciu podatników (a zatem zakłady pracy, w których zatrudniono więcej niż pięć osób lub biura rachunkowe, które klientów rozliczających PIT mają „na pęczki”), będą musieli rozliczać swoich ‚podopiecznych’ w formie elektronicznych formularzy. Przepisy, w mniemaniu MF, mają znacznie uprościć proces rozliczania podatku dochodowego, a tym samym znacznie go przyspieszyć.

Płatnicy, którzy rozliczają mniejszą liczbę podatników (do pięciu osób) nadal mają możliwość dokonać tego przy pomocy papierowego arkusza i długopisu. Jest jednak jeden warunek – należy to  zrobić już miesiąc wcześniej niż przewiduje to właściwy termin ustawowy. I tak np. PIT-11 w wersji papierowej powinniśmy dostarczyć do urzędu już z końcem stycznia; jeśli jednak zdecydowaliśmy się na wersję elektroniczną, zgodnie z ustawą spokojnie wstrzymajmy się do końca lutego.

Nie zapomnijmy, że dla tych deklaracji, dla których termin ustawowy przeminął wraz z końcem stycznia 2015 roku, wersja elektroniczna to jedyna możliwość. Informacja ta jest szczególnie istotna dla ryczałtowców, wypełniających druk PIT-28.

Elektroniczne rozliczanie PIT to szybki sposób na poprawne wypełnienie zeznania. Jest to także metoda preferowana przez urzędy skarbowe. I jak zwykle wszystko byłoby dobrze, gdyby nie drobny szczegół. Do poprawnego złożenia druku w trybie online jest bowiem potrzebny elektroniczny podpis, lub alternatywnie możemy tego dokonać przy pomocy profilu ePUAP.