Ustawa o prawie autorskim a kwestia druków PIT – kto może korzystać a kto nie z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu?

Duże zmiany, jakie przed kilkoma laty w prawie autorskim wprowadził rząd PIS sprawiły, że wielu artystów zmieniło status swojej pracy. […]

Duże zmiany, jakie przed kilkoma laty w prawie autorskim wprowadził rząd PIS sprawiły, że wielu artystów zmieniło status swojej pracy. Jak zapowiadało Ministerstwo Finansów, koszty uzyskania przychodu muszą być dokładnie sprawdzane. Dlatego zmiany te dotknęły tak dużej ilości osób. Pytanie tylko, czy potrafimy się w nich rozeznać, czy wiemy, co jest dziełem, a co nie i jak to wpływa na nasze rozliczenia z fiskusem.

Przedmiot prawa autorskiego

Zanim zaczniemy dotykać kwestii kosztów uzyskania przychodu oraz programów PIT, warto byłoby skupić się na tym, co jest przedmiotem samej ustawy. To na jej podstawie bowiem można zastanawiać się nad zasadnością wyboru kosztów na poziomie 50%. Mówi o tym cały art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
  • W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);

2) plastyczne;

3) fotograficzne;

4) lutnicze;

5) wzornictwa przemysłowego;

6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

7) muzyczne i słowno-muzyczne;

8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

9) audiowizualne (w tym filmowe).

Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

   • Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną.
   • Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.[1]

Rozliczenia PIT a 50% koszty uzyskania przychodu

Z kolei w przypadku stosowania w rozliczeniach PIT z fiskusem kosztów uzyskania przychodu na poziomie 50%, mamy zastosowanie dla ustawy innej niż o prawie autorskim. Jest to dokładnie art. 22 ust. 9 punkty 1, 2 i 3 z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z niego, że korzystanie z wyższych kosztów uzyskania przychodu, a co za tym idzie zwolnienie z opłaty podatkowej na poziomie 50% w picie, posiada działalność twórcza w zakresie:

   • architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki;
   • literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii;
   • lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej;
   • dziennikarstwa;
   • pracy badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
   • pracy artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
   • produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
   • działalności publicystycznej.

To oznacza, że e-deklaracje z KUP na poziomie 50% mogą uzyskiwać tylko osoby, które podlegają pod wymienione powyżej artystyczne zapisy ustawy.

Źródło:

[1] https://www.lexlege.pl/ustawa-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych/, dostęp: 17.05.2019r.