Użytkowanie samochodu na podstawie umowy użyczenia – warunki, rozliczenia

Korzystanie z samochodu w celach firmowych jest często wykorzystywane przez przedsiębiorców. W ramach prowadzonej działalności mogą oni posiadać samochód firmowy, […]

Korzystanie z samochodu w celach firmowych jest często wykorzystywane przez przedsiębiorców. W ramach prowadzonej działalności mogą oni posiadać samochód firmowy, korzystać z samochodu prywatnego czy obsługiwać leasing. Jest jednak także inna opcja, a mianowicie użytkowanie auta na podstawie umowy użyczenia. W jaki sposób rozlicza się wydatki z tego tytułu?

Czym jest umowa użyczenia w kontekście pitów?

Umowa użyczenia jest ostatnio chętnie wybierana prze przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i potrzebują samochodu do prowadzenia czynności z nią związanych. Sama definicja mówi o tym, że jest to samochód użyczany bezpłatnie, co jest w tym kontekście niezwykle istotne.

Jeśli mówimy o rozliczaniu przez internet czy wypełnianiu deklaracji na drukach PIT, to słowo „bezpłatnie” ma kolosalne znaczenie. Co oznacza? Ni mniej, nie więcej tyle, że po stronie właściciela firmy powstaje przychód, który należy rozliczyć.

Jak pisze Beata Kostrzycka „fakt ten wynika z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym za uzyskany przychód uznaje się także wartość świadczeń otrzymanych w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast zgodnie z zapisem w art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, jeżeli użyczenie samochodu jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, zostanie zakwalifikowane jako przychód z tej działalności. Przychód po stronie przedsiębiorcy powstaje w wyniku poczynionych przez podatnika oszczędności, z których musiałby pokryć analogiczne przy odpłatnym wypożyczeniu samochodu”.[1]

Rozliczenie PIT a użytkowanie auta

Zatem na podstawie umowy użyczenia, samochód staje się przychodem i podlega opodatkowaniu. Jak ustala się jego wysokość w kontekście pitów? Przede wszystkim odnosi się do rynkowej ceny wypożyczenia samochodu. Bierze się pod uwagę kwoty wynajmu samochodu:

  • Takiej samej marki,
  • Takiego samego modelu,
  • O podobnym standardzie wyposażenia,
  • O podobnym stopniu zużycia,
  • Z uwzględnieniem czasu trwania i miejsca udostępnienia.

Użyczenie samochodu – wyjątki

Od przepisów nakładających obowiązek zapłaty podatku dochodowego w e-deklaracji czy standardowo są jednak wyjątki. „Nie każde użyczenie samochodu generuje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT zwolniona z podatku jest wartość nieodpłatnych świadczeń, jeśli są one świadczone przez osoby z I oraz II grupy podatkowej, wymienionej w przepisach o podatku od spadków i darowizn”.[2]

Zatem za użyczenie samochodu od małżonka, zstępnych czy wstępnych nie trzeba płacić podatku.

[1] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-uzytkowanie-samochodu-na-podstawie-umowy-uzyczenia-a-przychod, dostęp: 11.07.2019r.

[2] Idem.