W 2015 roku wzrasta wysokość minimalnego wynagrodzenia

Ten artykuł będzie dla wielu czytelników zapewne miłą wiadomością. Oczywiście dalecy jesteśmy od stanu euforii, ale niewątpliwie do pozytywnych można […]

Ten artykuł będzie dla wielu czytelników zapewne miłą wiadomością. Oczywiście dalecy jesteśmy od stanu euforii, ale niewątpliwie do pozytywnych można zaliczyć zmiany w minimalnym wynagrodzeniu na rok 2015. W bieżącym roku podatkowym płaca minimana wzrasta z 1731 zł na 1750 zł. Zestawiając to z kwotą ubiegłoroczną – 1680 zł, zmiana widoczna jest gołym okiem.

Według propozycji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wysokość płacy minimalnej miałaby „podskoczyć” w roku 2015 do 1750 zł, z samych zapisków ustawowych wynikałaby jednak nieco niższa kwota, 1731 zł. Propozycja przedłożona przez ministerstwo zostala jednak przyjęta, podczas czerwcowego posiedzenia rządu.

Propozycja zmian poddana została jednocześnie Komisji Trójstronnej, w tej zaś zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Przedstawiciele komisji do 15 lipca 2014 roku przyglądali się propozycji zmiany, ale ostateczne porozumienie w tej sprawie nie doszło do skutku. Wreszcie sprawę w swoje ręce wziął rząd, ostatecznie 15 września decydując się na podwyższenie minimalnego wynagrodzenia dla pracowników. Stanęło na 1750 zł i taka jest jednocześnie finalna kwota minimalnej płacy na bieżący, 2015 rok.

Czynniki wpływające na wysokość płacy minimalnej

Składana przez decydentów propozycja wysokości płacy minimalnej opiera się o prognozy cenowe na kolejny rok. Duży udział w oszacowaniu ma zjawisko inflacji oraz wzrost gospodarczy, co najmniej o dwie trzecie, w przypadku gdy pensja najniższa jest mniejsza od połowy średniej krajowej.

Bywa i tak, że kwota płacy minimalnej jest wyższa od kwoty tej, którą ujęto w ustawie jako minimum. Wpływa ma na to przede wszystkim całokształt krajowej gospodarki. Decydując się na podniesienie płacy minimalnej zbyt „agresywnie” może w konsekwencji przynieść skutki ujemne dla podatników, aniżeli profity. Zadziała to bowiem w prosty sposób, że drastyczna podwyżka płacy minimalnej będzie dla przedsiębiorców przesłanką do redukcji etatów, gdyż właściciele firm nie będą chcieli płacić dużej liczbie pracowników więcej. W efekcie takie zmiany mogą doprowadzić do kryzysu i wzrostu bezrobocia.

Jednocześnie rząd doskonale wie o tym, że każda, nawet najmniejsza podwyżka stawki płacy minimalnej ma przełożenie na poprawę sytuacji finansowej gorzej zarabiającego podatnika. Podnosząc poprzeczkę minimalnej ruszają zmiany w płacach gdzie indziej. W ciągu lat, licząc od 2007 roku, stawka płacy minimalnej „podskoczyła” aż o 79%. W 2007 roku wynosiła ona 936 zł, rok temu jak już wcześniej wspominaliśmy była to kwota 1680 zł. Tym samym pracownicy osiągający najniższe stawki w skali roku dostali niemal dodatkowe 9 000 zł.

Wpływ podwyższenia stawki minimalnej

Podwyższenie stawki minimalnej płacy to także dobra wiadomość dla osób świeżo po studiach, rozpoczynających pierwszą pracę. Od teraz ich wynagrodzenie przez pierwszy rok pracy nie może być niższe aniżeli 80% płacy najniższej.

Zdowolone powinny być także te osoby, które pracują w systemie zmianowym lub w nocy. Każda osoba, która wykonuje swą pracę w godzinach od 22:00 wieczorem do 7:00 rano winna do podstawy pensji dostawać dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej. Wynagrodzenie otrzymywane za czas przestoju w firmie również wzrośnie, nie może ono być niższe niż stawka najniższej płacy. Wreszcie, płaca minimalna ma także wpływ na wysokość odprawy, przyznawanej w przypadku większych, grupowych zwolnień w zakładach pracy. Przepis głosi, że wysokość takiej odprawy nie może przekroczyć 15-krotności minimalnej płacy.

Płaca minimalna w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Dwadzieścia jeden państw Wspólnoty Europejskiej odgórnie reguluje kwestię wynagordzenia minimalnego za wykonywaną pracę. Najczęściej jego wysokość uzgadniana jest w oparciu o parterów społecznych, czasem także reguluje to ustawa. Słabo wypada minimalna płaca u nas, w zestawieniu z państwami zachodnimi, takimi jak Wielka Brytania czy Francja. W regionie wschodnioeuropejskim jest ona jednak wysoka, w hierarchii stoimy znacznie wyżej od naszych południowych sąsiadów, Czechów. Patrząc na wysokość tej stawki przez pryzmat kosztów życia bijemy także kraje takie jak Portugalia czy Chorwacja.

W roku 2015 płaca minimalna to 46% średniej krajowej. Siedem lat temu było to zaledwie 35%. Płacą minimalną w wysokości 50% wyróżniają się Grecja oraz Słowenia, dla porównania zaś w Czechach to zaledwie 30%.