W 2016 roku zmieniają się zasady naliczania odsetek

Z początkiem nowego, 2016 roku podatnicy będą mieli styczność z trzema wariantami stawki odsetek, w przypadku zwłoki. Dotychczas obowiązywały tylko […]

Z początkiem nowego, 2016 roku podatnicy będą mieli styczność z trzema wariantami stawki odsetek, w przypadku zwłoki. Dotychczas obowiązywały tylko dwie stawki. Według ustawodawcy nowe przepisy sprawią, że podatnicy chętniej będą korygowali swoje błędy w zeznaniach, a jednocześnie nie będą uchylali się od płacenia podatku.

W przypadku, gdy zaległości podatkowe powstały jeszcze przed końcem roku 2015, muszą zapłacić procenty według stary reguł – odpowiednio stawki podstawowej lub obniżonej. Przypominamy, że stawka obniżona wynosi aktualnie 75% wartości stawki podstawowej. Aby jednak skorzystać z obniżenia należy spełnić właściwe przesłanki, a zatem podatnik winien samemu, jeszcze przed zawiadomieniem o kontroli, dokona korekty swojego zeznania podatkowego PIT do momentu przedawnienia. Później będzie on musiał uregulować należności w ciągu tygodnia (7 dni) od momentu dokonania korekty. Z myślą o tych podatnikach, którzy dokonają jej jeszcze w pierwszej połowie 2016 roku, przewidziano dodatkowe udogodnienie, w postaci zapłaty odsetek w oparciu o nową stawkę obniżoną.

Jeśli jednak zaległość powstanie już w nowym roku, procenty liczone są na trzy sposoby, z których nowością jest stawka podwyższona. Zmieniają się także procentowo względem siebie proporcje stawki podstawowej i obniżonej. Dotychczas ta druga była tylko o 25% mniejsza od podstawy, teraz będzie to już 50%. Oczywiście przysługiwać będzie ona nadal wszystkim tym podatnikom, którzy z własnej woli dokonają korekty zeznania podatkowego i w terminie do 7 dni uregulują powstałe zaległości. Dodatkowym warunkiem będzie jednak czas – jeśli podatnik w ciągu pół roku od momentu upływu terminu złożenia deklaracji nie dokona tego, preferencja przepadnie. Dla porównania przepisy korzystania ze stawki obniżonej w poprzednich latach dawały podatnikowi aż pięć lat!

W przypadku stawki podwyższonej będzie ona teraz wynosiła 150% stawki podstawowej. Stosowana będzie tylko w przypadku niektórych korekt VAT oraz dla akcyzy. Mamy tu na myśli zarówno korygowanie już po przeprowadzonej kontroli, lub też przed planowaną kontrolą, z inicjatywy podatnika.

Kogo zatem czeka zapłata 150% stawki podwyższonej? Na pewno tych z podatników, którzy pomniejszy budżet w płaconym podatku o kwotę większą od pięciokrotności wynagrodzenia minimalnego. Niedopłata nie może jednak być większa, niż 25% od należnej kwoty. Podwyższona stawka nie ominie także tych podatników, którzy nie złożyli deklaracji i tym samym nie dopełnili obowiązku zapłacenia podatku. Oczywiście w każdym innym przypadku pozostaje stawka podstawowa.