Więcej czasu na rozliczenie PIT-28

W 2020 roku zmienia się termin rozliczenia zeznania PIT-28. Termin rozliczenia został wydłużony aż o miesiąc, w związku z czym […]

W 2020 roku zmienia się termin rozliczenia zeznania PIT-28. Termin rozliczenia został wydłużony aż o miesiąc, w związku z czym podatnicy rozliczający się ryczałtem mają czas do 2 marca 2020 roku na złożenie PIT-28 za rok 2019.[1]

PIT-28 a usługa Twój e-PIT

W tym roku PIT-28 po raz pierwszy pojawi się w usłudze oferowanej przez Ministerstwo Finansów. Będzie on jednak dotyczył jedynie przychodów uzyskanych w ramach działalności gospodarczej. Oznacza to, że będzie on dotyczył jedynie osób, które osiągają dochody opodatkowane ryczałtem, np. z prywatnego najmu. Przedsiębiorcy natomiast będą musieli sami przygotować swoją deklarację PIT-28.

Nowy termin składania deklaracji PIT-28

Termin składania deklaracji PIT-28 został wydłużony do końca lutego. W związku z tym, że 29 luty w tym roku przypada na sobotę, termin ten przesuwa się na pierwszy dzień roboczy, czyli właśnie na 2 marca 2020 roku.

Zmianie uległ również termin od którego można składać zeznanie podatkowe. Został on przesunięty na 15 lutego. Nie oznacza to jednak, że nie można złożyć jej wcześniej. Zeznania podatkowe złożone wcześniej będą traktowane jak złożone 15 lutego. Termin zwrotu nadpłaty będzie więc liczony właśnie od 15 lutego i zależnie od formy złożenia zeznania urząd ma 45 dni na jej zwrot (deklaracje elektroniczne) lub 3 miesiące (zeznania podatkowe wysłane pocztą tradycyjną lub złożone w osobiście w urzędzie).

Do kiedy należy zapłacić zaliczkę za grudzień 2019?

Termin płatności zaliczki za grudzień również uległ zmianie. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy są zobligowani do obliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a następnie uiszczenia podatku za grudzień przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania rocznego PIT-28. Oznacza to więc, że zaliczkę za grudzień 2019 należy również wpłacić do 2 marca 2020 roku.

Wydłużony czas oznacza wiele dobrego. Przede wszystkim można sobie lepiej zaplanować rozliczenie PIT-u tak, aby na pewno wypełnić go prawidłowo. Pomimo tego, że termin jest wydłużony wiele osób może zapomnieć o konieczności spełnienia swojego obowiązku. Warto unikać takich sytuacji w swoim życiu, ponieważ w ten sposób można wejść w konflikt z prawem. Co to oznacza? Otóż w skrajnych przypadkach może dojść nawet do wysokich kar pieniężnych, czy rozpraw sądowych. Jednak spokojnie, dotyczy to jedynie naprawdę dużych wykroczeń w kwestii podatkowej. Jeśli sytuacja dotyczy jedynie kwestii odnoszącej się do spóźnienia z oddaniem deklaracji PIT wówczas dojdzie co najwyżej do naliczenia odsetek względem kwoty rozliczenia.

[1] https://www.gov.pl/web/finanse/kiedy-zlozyc-pit-za-2019-r, dostęp: 17.01.2020r.