Wprowadzenie białej listy podatników

Najnowsze zmiany w prawie wprowadziły specjalny wykaz informacji o podatnikach VAT. Zmiana została wprowadzona 1 września 2019 roku, a obejmuje […]

Najnowsze zmiany w prawie wprowadziły specjalny wykaz informacji o podatnikach VAT. Zmiana została wprowadzona 1 września 2019 roku, a obejmuje wcześniej funkcjonujące listy zarejestrowanych i niezarejestrowanych, a także wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Dzięki tzw. białej liście możliwe jest:
• Poznanie faktycznej sytuacji podatkowej kontrahenta;
• Prawnej podstawy do określonych decyzji i zmian w jego sytuacji;
• A także, co najważniejsze potwierdzenie numeru rachunku bankowego.

Największa zmiana miała miejsca właśnie w numerze rachunku. Dokładnie na ten rachunek musimy wysyłać przelewy wynikające z wystawionych przez podmiot faktur.

Lista prowadzona jest przez Krajową Administrację Skarbową. Dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, a także w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Oczywiście zmiany nie narzucają na przedsiębiorstwa, które lista obejmuje, dodatkowych obowiązków z tego wynikających. Wszelkie dane zostaną pobrane z istniejących już katalogów. Jednak ta zmiana może wpłynąć bezpośrednio na sposób rozliczania i zaliczania wydatków, jako koszty uzyskania przychodu. W efekcie tego mogą pojawić się faktyczne różnice w rocznych deklaracjach podatkowych lub znaczne w nich błędy.

Zasady funkcjonowania

Biała lista podatników VAT umożliwia swobodne sortowanie i wyszukiwanie potrzebnych nam informacji. Według NIP, REGON, samego rachunku bankowego lub nazwy firmy (imienia i nazwiska osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). Ważną kwestią jest również możliwość wydrukowania potwierdzenia tego wyszukiwania. A to może być podstawą dochodzenia roszczeń czy podjętych decyzji i ich obrony w sytuacjach konfliktowych.

Wykaz obejmuje:
• Nazwę lub imię i nazwisko;
• Numer do identyfikacji podmiotu;
• Status jednostki;
• REGON;
• Numer KRS;
• Adresy;
• Skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu;
• Dane wspólnika;
• Daty rejestracji, jej odmowy czy wykreślenia i przywrócenia;
• Podstawy prawne zmian;
• Numery rachunków bankowych.

W jaki sposób biała lista może przyczynić się do ustalenia kosztów uzyskania przychodów? Co narzucają te zmiany? I na co w kontekście odbiorcy musi uważać podmiot ujmujący wydatek w deklaracji podatkowej?

Koszty uzyskania przychodu, a biała lista

Zmiany weszły w życie z dniem 1 września 2019 roku, jednak ich pełną siłę odczujemy dopiero od nowego roku. To wtedy pojawi się zasada, która wskazuje, że każda płatność kwoty wyższej niż 15 tys. zł musi być kierowana na dokładnie ten rachunek bankowy, który przedstawiony jest na białej liście. Jakie ma to znacznie? Chodzi o konsekwencję, jakie są efektem sytuacji, w której płatność została wykonana, ale z różnych przyczyn nie na konto z listy. Czyli:
• Brak możliwości zaliczenia faktury do kosztów uzyskania przychodów w tej części, która przekracza zapłacone 15 tys. zł;
• Odbiorca faktury będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnościowej ze swoich kontrahentem, a to w sytuacji pojawiających się zaległości podatkowych. Chodzi oczywiście nie zapłacony podatek należny VAT.

Jak widać efekt niedotrzymania obwarowań prawnych może być nie tylko uciążliwy i problematyczny dla odbiorcy faktury, ale również może narazić go na dodatkowe koszty i niemożność zaliczenia wydatków do kosztów w deklaracji PIT czy CIT.